Trang chủ / Đề cương | Bài giảng / Đề cương bài giảng chuyên đề: Văn hóa công sở

Đề cương bài giảng chuyên đề: Văn hóa công sở

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC

 1. Tên môn học: VĂN HÓA CÔNG SỞ
 2. Số tín chỉ: 02, bao gồm: lý thuyết: 20 tiết; thuyết trình, thực hành, thảo luận: 15 tiết
 3. Trình độ: Kiến thức ngành cho sinh viên năm thứ 3; thuộc khối kiến thức chuyên nghiệp.
 4. Phân bổ thời gian:

– Lên lớp: 20 tiết

            – Tự nghiên cứu giáo trình và tài liệu tham khảo: 50 tiết

            – Thảo luận và làm bài tập ở lớp: 10 tiết.

 1. Điều kiện tiên quyết: Đã học xong chương trình đại cương.
 2. Mục tiêu của môn học:

Trang bị những kiến thức cơ bản về văn hóa công sở để sinh viên tự trau dồi về VHCS và có thể tham gia thực hiện xây dựng môi trường văn hóa nơi cơ quan, công sở mà mình làm việc.

 1. Mô tả văn tắt nội dung môn học:

Cung cấp cho sinh viên những hiểu biết cần thiết về khái niệm văn hoá tổ chức, văn hoá công sở; những nội dung xây dựng văn hoá tổ chức, văn hoá công sở; các giải pháp xây dựng văn hoá tổ chức, văn hoá công sở. Quy chế văn hóa công sở do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

 1. Nhiệm vụ của sinh viên:

– Dự học trên lớp: tối thiểu là 80% tổng số tiết học;

– Làm bài tập kiểm tra trên lớp;

– Đọc giáo trình, tài liệu tham khảo do giáo viên đưa trước;

– Tham gia thuyết trình trên lớp và thảo luận theo nhóm.

 1. Tài liệu học tập:

            – Tài liệu học tập chính:

            1) Nguyễn Văn Thâm (2003), Tổ chức điều hành họat động của các công sở, CTQG, HN;

            2) Thủ tướng Chính phủ (2007), Quy chế văn hóa công sở, HN.

– Tài liệu tham khảo:

   1) Trần Quốc Dân (2008), Doanh nghiệp, doanh nhân và văn hóa, CTQG, HN;

   2) Vũ Gia Hiền (2009), Văn hóa giao tiếp trong quản lý hành chính công, Lao động, HN;

3) Trần Hoàng (2004), Văn hóa ứng xử ở công sở, CTQG, HN;

4) Võ Nguyên Khôi (2008), Sổ tay trợ lý Tổng Giám đốc, Thông tấn, Tp. HCM;

5) Lam Triều (2004), Thuật đối nhân xử thế nơi công sở, Văn hóa Thông tin, HN;

6) Trần Quốc Vượng và cộng sự (2009), Cơ sở văn hóa Việt Nam, Giao dục, HN;

7) Coral & Brain Works (2010), Phong cách làm việc nơi công sở, Phụ nữ, HN;

8) Kerry Gleeson (2003), Tổ chức công việc theo khoa học, Thanh niên, HN.

 1. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:

–  Đánh giá trong quá trình học:

   + Dự lớp: 80% tổng số tiết

   + Thảo luận theo nhóm

   + Thuyết trình trước lớp.

–  Đánh giá khi thi hết học phần.

 1. Thang điểm đánh giá: 10 (mười), điểm đạt là từ 5 trở lên
 2. Nội dung chi tiết môn học:

Chương 1. Những vấn đề chung về văn hóa công sổ (5 tiết)

1.1. Khái niệm: văn hóa, văn hóa công sở, …

1.2. Cấu trúc của văn hóa cơ quan, công sở

1.3. Vai trò của văn hóa cơ quan, công sở

Chương 2. Những biểu hiện của văn hóa cơ quan, công sở (10 tiết)

2.1. Hệ thống các giá trị, triết lý, tư tưởng cốt lõi của CQ/CS

2.2. Phong cách sống và làm việc trong CQ/CS

2.3. Các biểu hiện bên ngòai

2.4. Hệ thống tri thức quản lý, điều hành CQ/CS

2.5. Chất lượng cuộc sống của các thành viên trong CQ/CS

Chương 3. ây dựng văn hóa công sở ở Việt Nam (15 tiết)

3.1. Thực trang văn hóa công sở

3.2. Làm gì để xây dựng văn hóa công sở

3.2 Quy chế văn hóa do Thủ tướng Chính phủ ban hành năm 2007

3.2.1. Nguyên tắc thực hiện văn hóa công sở

3.2.2. Mục đích thực hiện văn hóa công sở

3.2.3. Nội dung văn hóa công sở

 1. Kế họach giảng dạy và học tập cụ thể
Số buổi Nội dung môn học Số tiết Nội dung học tập

của sinh viên

Số tiết
1 Chương 1, tiết 1.1, 1.2, 1.3 5 Đọc tài liệu học tập:

– Nguyễn Văn Thâm (2003), Tổ chức điều hành họat động của các công sở, CTQG, HN;

, tr 112-120;

– Trần Quốc Dân (2008), Doanh nghiệp, doanh nhân và văn hóa, CTQG, HN, tr 64-95;

10
2 Chương 2, tiết 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 10 Đọc tài liệu tham khảo:

– Nguyễn Văn Thâm (2003), Tổ chức điều hành họat động của các công sở, CTQG, HN;

tr 112-120;

– Trần Quốc Dân (2008), Doanh nghiệp, doanh nhân và văn hóa, CTQG, HN, tr 64-95;

 

20
3 Chương 3, tiết 3.1, 3.2, 3.3 15 Đọc tài liệu học tập:

– Thủ tướng Chính phủ (2007), Quy chế văn hóa công sở, HN

– Trần Quốc Dân (2008), Doanh nghiệp, doanh nhân và văn hóa, CTQG, HN, tr 64-95;

30

                                                            

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *