Trang chủ / Báo cáo thực tập | Tiểu luận / Giải quyết khiếu nại trong tuyển dụng, bổ nhiệm viên chức

Giải quyết khiếu nại trong tuyển dụng, bổ nhiệm viên chức

Tình huống:

“giải quyết khiếu nại trong tuyển dụng, bổ nhiệm viên chức của Trung tâm X, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước”

 

 MỤC LỤC

 Phần mở đầu

Phần I – NỘI DUNG

I. MÔ TẢ TÌNH HUỐNG

II. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ CẦN GIẢI QUYẾT

III. PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN VÀ HẬU QUẢ

3.1. Nguyên nhân

3.2. Hậu quả

IV. XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN GIẢI QUYẾT

4.1. Phương án 1

4.2. Phương án 2

V. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Phần II – KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 


Phần mở đầu

 Tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ công chức là hoạt động của quản lý hành chính Nhà nước, nhằm lựa chọn những người có đủ tiêu chuẩn, năng lực, phẩm chất đạo đức, phẩm chất nghề nghiệp vào những vị trí nhất định của bộ máy hành chính.  Yếu tố con người là một yếu tố quan trọng và quyết định tác động đến mọi mặt hoạt động kinh tế, xã hội, vì vậy việc tuyển dụng cán bộ công chức là chủ trương của Đảng và Nhà nước, có vai trò rất quan trọng trong việc xây dựng cán bộ công chức có đủ phẩm chất năng lực. Xác định rõ vai trò quan trọng của nhân tố con người trong hoạt động của bộ máy hành chính, Đảng và Nhà nước đã nghiên cứu, xây dựng và ban hành hệ thống pháp luật chặt chẽ đối với công tác tuyển dụng, bộ nhiệm cán bộ công chức. Việc thực hiện những quy định về chế độ tuyển dụng, bổ nhiệm đã đạt được những thành công bước đầu, góp phần lựa chọn những cá nhân có đầy đủ năng lực, phẩm chất đạo đức đảm nhiệm các công việc trong hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước. Song trong hoạt động thực tế của mỗi cơ quan, đơn vị, vẫn xảy ra những tình huống sai phạm trong khâu tổ chức cán bộ và quản lý đội ngũ viên chức.

Là một viên chức làm công tác quản lý nhân sự, được tham gia lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính, học viên mạnh dạn áp dụng kiến thức tiếp thu trong quá trình học tập vào xử lý tình huống “giải quyết khiếu nại trong tuyển dụng, bổ nhiệm viên chức của Trung tâm X, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước” để làm tiểu luận cuối khóa.

Mặc dù đã hết sức nỗ lực, song tiểu luận không thể tránh khỏi những hạn chế, học viên kính mong nhận được sự góp ý, sửa chữa của quý Thầy/Cô, nhằm trau dồi thêm kiến thức và ứng dụng vào công tác của đơn vị.

Học viên xin trân trọng cảm ơn./.

 

 Phần I

NỘI DUNG

 I. MÔ TẢ TÌNH HUỐNG

Trung tâm X là đơn vị sự nghiệp thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, hoạt động theo cơ chế thủ trưởng. Theo chỉ tiêu biên chế được giao, Trung tâm X cần tuyển thêm 05 cử nhân bậc đại học cho chức danh Lưu trữ viên. Thực hiện việc tuyển dụng nhân sự cho 05 chức danh trên, tháng 10 năm 2011, Trung tâm X lập kế hoạch tuyển dụng, trình Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước phê duyệt.

Sau khi kế hoạch được phê duyệt, Trung tâm đăng thông báo tuyển dụng rộng rãi trên báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng. Kết quả, tháng 11-2011, Trung tâm nhận được hồ sơ của 20 ứng cứ viên đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, Anh văn, tin học và độ tuổi. Từ kết quả đó, tháng 12-2011, Giám đốc Trung tâm, được sự chỉ đạo của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, ban hành quyết định thành lập hội đồng thi tuyển công chức.

Ngày 10-12-2011, Hội đồng thi tuyển công chức tổ chức họp, đề ra nguyên tắc thi tuyển và chọn lựa thí sinh trúng tuyển. Theo đó, các thi sinh phải thi 03 môn: chuyên ngành, Anh văn, tin học và trải qua phần phỏng vấn trực tiếp. Thí sinh trúng tuyển là những người đạt từ 50/100 điểm trở lên và được lấy từ thí sinh có tổng số điểm cao nhất trở xuống cho đến hết chỉ tiêu cân tuyển.

Ngày 25-12-2011, Hội đồng thi tuyển công chức Trung tâm X tổ chức cho các thi sinh thi tuyển. Sau kỳ thi, Trung tâm X đã lựa chọn được 05 thí sinh đỗ đầu theo đúng chỉ tiêu đề ra. Trên cơ sở kết quả này, ngày 15-1-2012, Giám đốc Trung tâm X ban hành Quyết định số xxx/TTX-HCTC về việc công nhận kết quả thi tuyển và tiếp nhận, phân công tập sự cho 5 viên chức mới trúng tuyển.

Tháng 1-2013, 4/5 viên chức trên đã hoàn thành tập sự và nhận được quyết định bổ nhiệm vào ngạch Lưu trữ viên theo đúng quy định của pháp luật. Riêng trường hợp chị Nguyễn Thị H, do bận công tác đột xuất nên không thực hiện báo cáo tập sự và nằm ngoài danh sách xét tập sự trong đợt tháng 1-2013. Đến tháng 6-2013, do năng lực làm việc tốt của chị Nguyễn Thị H, nhằm tạo nguồn cán bộ cho Trung tâm, Ban Giám đốc tiếp tục cử chị H tham gia lớp đào tạo ngắn hạn về chuyên môn nghiệp vụ với thời hạn 6 tháng. Trong quá trình tham gia lớp đào tạo, chị H vẫn chưa được xét hết tập sự để bộ nhiệm vào ngạch Lưu trữ viên như quy định.

Tháng 2-2014, sau khi hoàn thành khóa đào tạo, chị H trở về đơn vị,  nhận thấy mình vẫn chưa trở thành viên chức chính thức của Trung tâm và đang hướng 85% mức lương bậc 1 của Lưu trữ viên, nên làm đơn gửi Ban Giám đốc, đề nghị được bổ nhiệm vào ngạch Lưu trữ viên và được hưởng các chế độ tương ứng với ngạch bộ nhiệm kể từ tháng 1-2013 (tức cùng với thời gian xét hết tập sự của 4 viên chức cùng trúng tuyển với chị).

Tuy nhiên, ngày 20-2-2014, dưới sự tham mưu của phòng Hành chính – Tổ chức, Giám đốc Trung tâm X ban hành công văn trả lời đơn của chị H với nội dung không chấp nhận đề nghị của chị mà yêu cầu chị làm báo cáo tập sự để cơ quan có căn cứ xét hết tập sự và bổ nhiệm vào ngạch Lưu trữ viên kể từ thời điểm tháng 2-2014. Không đồng tình với cách giải quyết trên, ngày 20-3-2014, chị H gửi đơn tới Phòng Tổ chức Cán bộ và lãnh đạo Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước.

Ngày 25-4-2014, lãnh đạo Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước ban hành quyết định số xxx/QĐ-TTr, thành lập đoàn thanh tra của Cục, nhằm xem xét phối hợp giải quyết đơn của chị H.

Ngày 3-5-2014, đoàn thanh tra Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước đã đến, làm việc với Ban Giám đốc, phòng Hành chính – Tổ chức Trung tâm X và cá nhân chị H. Qua xem xét hồ sơ có liên quan đến vụ việc của chị H, bao gồm:

– Hồ sơ cán bộ công chức.

– Những quyết định liên quan đến việc thi tuyển, bài thi, kết quả thi tuyển, biên bản họp Hội đồng thi tuyển.

– Quyết định tiếp nhận.

– Một số giấy tờ liên quan.

Đoàn thanh tra đã đưa ra các kết luật sau:

– Trung tâm X đã tổ chức thi tuyển công chức theo đúng quy định đề ra.

– Chị H đã thi đậu công chức và có quá trình làm việc tốt tại Trung tâm X kể từ sau khi được tiếp nhận.

– Tuy nhiên, sau khi chị H hoàn thành một năm tập sự, Trung tâm chưa thông báo để chị H làm báo cáo tập sự và tổ chức xét hết tập sự, bổ nhiệm vào ngạch Lưu trữ viên cho chị H là sai với quy định. Vì vậy, khiếu nại của chị H là hoàn toàn có cơ sở.

Đoàn thanh tra kiến nghị, Trung tâm X căn cứ vào Luật lao động, Luật cán bộ, công chức năm 2008, Luật viên chức năm 2010 và các nghị định, thông tư của Chính phủ đối với cán bộ, công chức, viên chức… tiến hành giải quyết khiếu nại của chị H theo đúng quy định.

II. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ CẦN GIẢI QUYẾT

Qua tình huống giả định trên có thể thấy các mục tiêu cơ bản cần giải quyết:

Một là, tăng cường năng lực, nhận thức của cán bộ làm công tác quản lý nhân sự.

Trung tâm X tổ chức thi tuyển và tuyển dụng 05 viên chứ là nhu cầu chính đáng phù hợp với chủ trương, kế hoạch tuyển chọn công chức của Cục đã đề ra, nằm trong chỉ tiêu biên chế được giao và nhu cầu công tác cần, đúng với quy định pháp luật. Sau khi tuyển dụng, Trung tâm đã thực hiện phân công công việc theo đúng phù hợp với năng lực và nhu cầu của vị trí công việc. Quá trình tập sự của các viên chức cũng được Trung tâm triển khai thực hiện đúng các quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, về thời gian tập sự của viên chức được tuyển dụng, Trung tâm chưa thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Bộ phận tham mưu giúp việc cho Ban Giám đốc Trung tâm về quản lý nhân sự chưa nhận thức đầy đủ vấn đề, chưa hoàn thành trách nhiệm dẫn đến để sự việc kéo dài, gây ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của viên chức và uy tín của lãnh đạo.

Hai là, Trung tâm cần giải quyết đúng quy định, thỏa đáng các yêu cầu chính đáng của viên chức.

Trong quá trình làm việc, chị H đã tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, nội quy, quy chế của đơn vị và đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan (minh chứng cụ thể là chị được cơ quan cử đi đào tạo). Điều đó chứng tỏ chị H hoàn toàn xứng đáng để trở thành Lưu trữ viên của Trung tâm. Đồng thời, việc chậm xét tập sự để bộ nhiệm vào ngạch Lưu trữ viên cho chị H có phần trách nhiệm lớn của Trung tâm. Vì vậy, Trung tâm cần phải xem xét giải quyết bổ nhiệm và chi trả thỏa đáng chế độ cho chị H.

 III. PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN VÀ HẬU QUẢ

3.1. Nguyên nhân:

Nguyên nhân khách quan:

Qua mô tả tình huống có thể thấy nguyên nhân khách quan để xảy ra tình trạng kéo dài thời gian tập sự của chị H:

Trước hết, bắt nguồn từ sự thiếu quan tâm, lãnh đạo của Ban Giám đốc Trung tâm X trong công tác quản lý đội ngũ cán bộ, viên chức. Mặc dù đã ban hành các quyết định công nhận kết quả thi tuyển, quyết định tuyển dụng và thời gian tập sự, nhưng Ban Giám đốc Trung tâm đã không giám sát, đôn đốc cán bộ phòng Hành chính – Tổ chức, cũng như cá nhân chị H trong việc xét hết tập sự và chuyển ngạch chính thức.

Thứ hai, có nhiều văn bản quy phạm pháp luật quy định về chế độ đối với công chức, viên chức và thường xuyên có sự thay đổi gây khó khăn cho cán bộ làm công tác quản lý tổ chức nhân sự trong việc cập nhật, cũng như “lúng túng” trong áp dụng. Cụ thể với trường hợp chị H, ngoài Luật lao động năm 2012, Luật công chức năm 2008, Luật viên chức năm 2010 (hiệu lực thi hành ngày 1-1-2012) quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức còn rất nhiều nghị định, thông tư của Chính phủ và Bộ Nội vụ, như: Nghị định số 06/2010/NĐ- CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức (có hiệu lực thi hành từ ngày 15/3/2010); Nghị định số 93/2010/NĐ- CP ngày 31/8/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Thông tư số 13/2010/TT- BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức; Quyết định số 12/2006/QĐ- BNV ngày 05/10/2006 và Thông tư số 07/2008/TT- BNV ngày 04/9/2008 về thi tuyển, thi nâng ngạch cán bộ, công chức, vẫn còn hiệu lực áp dụng đối với viên chức;…

Nguyên nhân chủ quan:

Về chủ quan, trách nhiệm trước hết thuộc về viên chức phòng Hành chính – Tổ chức Trung tâm và viên chức phụ trách phòng – nơi chị H được phân công công tác, đã không làm tốt vai trò tham mưu cho Ban Giám đốc trong quản lý nhân sự. Cụ thể, cán bộ phụ trách quản lý tổ chức nhân sự đã không thông báo làm báo cáo tập sự và lập kế hoạch xét tập sự cho chị H trình Ban Giám đốc khi chị H có công tác đột xuất trong đợt xét tập sự của Trung tâm vào tháng 1-2013.

Một nguyên nhân khác xuất phát từ phía chị H, đã không nắm rõ các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, nên không có phản hồi kịp thời đến lãnh đạo đơn vị, dẫn đến để sử việc kéo dài.

3.2. Hậu quả:

Tình huống (giả định) trên nếu không được giải quyết kịp thời, thỏa đáng sẽ dẫn đến các hậu quả sau:

Một là, sai phạm về pháp luật trong tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

Sài phạm của Trung tâm trong việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức là đã được nêu rõ trong kết luận của đoàn thanh tra Cục. Nếu không giải quyết kịp thời, thấu đáo sẽ tạo ra tiền đề không tốt, không nâng cao nhận thức của lãnh đạo và cán bộ quản lý tổ chức nhân sự trong công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

Hai là, ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của viên chức.

Việc ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của chị H đã rất rõ ràng. Trước hết, theo quy định, do chưa được xét hết tập sự và bộ nhiệm vào ngạch chính thức nên chị H vẫn chưa phải là viên chức chính thức của Trung tâm. Đồng nghĩa với việc gặp trở ngại trong việc phấn đấu, thăng tiến về mặt chức vụ, chức danh của chị H trong tương lai. Về kinh tế, chị H bị thiệt thòi về việc hưởng các chế độ lương thưởng, phụ cấp (lương chỉ được hưởng 85%).

Ba là, gây ảnh hưởng đến uy tín của lãnh đạo, mất đoàn kết trong nội bộ.

Tắc trách trong quản lý nhân sự của phòng Hành chính – Tổ chức làm giảm uy tín của lãnh đạo đơn vị và gây mất đoàn kết trong nội bộ là điều dễ nhận thấy. Nếu không giải quyết kịp thời, thỏa đáng sẽ càng làm giảm lòng tin, gây ra sự bất mãn của viên chức với phụ trách phòng và lãnh đạo Trung tâm. Từ đó gây ảnh hưởng tới các mối quan hệ đồng nghiệp, cũng như công tác lãnh đạo, triển khai nhiệm vụ của Trung tâm trong tương lai.

IV. XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN GIẢI QUYẾT

Tuyển dụng cán bộ công chức là một trong những hoạt động cơ bản của công tác tổ chức, hoạch định chính sách và chiến lược hoàn thiện hệ thống chính trị trong quá trình đổi mới đất nước. Đối với cơ quan, đơn vị, thực hiện tuyển tốt dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức là nhân tốc quan trọng của sự nghiệp xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong  thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa và đổi mới tư duy trong quản lý. Để giải quyết việc kéo dài tập sự đối với người trúng tuyển trong thời kỳ thi tuyển công chức, viên chức cần cần căn cứ Điều 40, Mục 2, Chương IV, Luật Công chức năm 2008, Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 và Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30-12-2010 của Bộ Nội vụ; Điều 27, Mục 2, Chương III, Luật viên chức năm 2010 và Mục 6, Chương 2, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12-4-2012 Chính phủ. Căn cứ các quy định trên, trường hợp chị H có thể giải quyết theo hai phương án:

4.1. Phương án 1:

Do chị H được tuyển dụng vào cuối năm 2011, thời điểm Luật viên chức chưa có hiệu lực thi hành, việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức được áp dụng theo Pháp lệnh Cán bộ, công chức năm 1998, 2000, 2003. Nên có thể áp dụng giải quyết trường hợp chị H theo Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 và Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30-12-2010 của Bộ Nội vụ. Cụ thể, theo Điểm a, Khoản 1, Điều 12 của Thông tư số 12/2010/TT-BNV ngày 30-12-2010 của Bộ Nội vụ, giải quyết trường hợp chị H theo diện được miễn chế độ tập sự do có “thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc bằng hoặc lớn hơn thời gian tập sự quy định tại khoản 2 Điều 20 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP”. Theo đó, Ban Giám đốc Trung tâm X có thể ban hành quyết định chuyển ngạch chính thức ngay cho chị H với thời gian được tính từ tháng 1 năm 2012.

Ưu điểm:

Phương án 1 có ưu điểm là giải quyết kịp thời, thỏa đáng và đảm bảo được quyền lợi chính đáng của viên chức. Theo đó, chị H sẽ đưởc tuyển dụng là viên chức chính thức của Trung tâm và hưởng đầy đủ mọi chế độ của một viên chức kể từ tháng 1 năm 2012 như những viên chức được tuyển dụng cùng đợt với chị.

Việc giải quyết như trên cũng đảm bảo được uy tín của lãnh đạo và tạo dựng thêm sự đoàn kết trong nội bộ Trung tâm.

Hạn chế:

Về mặt pháp lý, chị H được tuyển dụng vào vị trí viên chức, do đó việc áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức là chưa thật sự phù hợp. Đặc biệt, thời điểm xét tập sự cho chị H trùng với thời điểm Luật Viên chức bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Về chế độ chính sách, giải quyết theo phương án 1 sẽ dẫn tới hàng loạt các vấn đề liên quan đến thu tục về thay đổi chế độ lương, phụ cấp, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp,….

4.2. Phương án 2:

Phòng Hành chính – Tổ chức có thể căn cứ theo Điều 27, Mục 2, Chương III, Luật viên chức năm 2010 và Mục 6, Chương 2, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12-4-2012 Chính phủ, để tham mưu cho Ban Giám đốc giải quyết trường hợp chị H theo trình tự:

Trung tâm X đề nghị chị H làm báo cáo tập sự, trình bày trước tập thể đơn vị chị H đang công tác để xét hết tập sự cho chị H. Sau đó, căn cứ vào nhận xét tập sự của cán bộ hướng dẫn và của đơn vị chị H đang công tác để ban hành quyết định với hai trường hợp:

Trường hợp thứ nhất, do nhận xét tốt của cán bộ hướng dẫn và của đơn vị, Ban Giám đốc ban hành quyết định chuyển ngạch viên chức chính thức cho chị H với thời gian tính từ thời điểm xét tập sự.

Trường hợp thứ hai, vì một nguyên nhân nào đó, chị H không được cán bộ hướng dẫn và đơn vị đánh giá tốt trong quá trình tập sự, Ban Giám đốc ban hành quyết định không tuyển dụng viên chức chính thức đối với chị H.

Ưu điểm:

Phương án 2 có ưu điểm là giải quyết trường hợp chị H tuân thủ đúng quy định của pháp luật về viên chức.

Nhược điểm:

Giải quyết chưa thấu tình, đạt lý, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích chính đáng của viên chức. Vì trong cả hai trường hợp, chị H đều là người bị thiệt thòi. Ở trường hợp thứ nhất, được tuyển dụng làm viên chức chính thức, nhưng thời gian tính từ thời điểm xét tập sự, quyền lợi của chị H trong một năm kể từ khi hết thời gian tập sự cho đến khi xét hết tập sự vẫn không được giải quyết. Còn trong trường hợp thứ hai, chị H không được tuyển dụng, sẽ trở thành người thất nghiệp. Như vậy, quyền lợi của người lao động đã bị xâm phạm nghiêm trọng.

Điều đó sẽ dẫn tới hệ lụy là gây khiếu kiện kéo dài, gây mất uy tín của lãnh đạo Trung tâm và giảm lòng tin của người lao động vào chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Tóm lại:

Qua phân tích hai phương án giải quyết tình huống (giả định) đã nêu, có thể thấy rõ tính phức tạp trong việc xử lý vụ việc trên. Cả hai phương án đều có những ưu điểm và cũng có những hạn chế nhất định. Do đó, để có thể lựa chọn một phương án tối ưu đòi hỏi cá nhân hoặc cơ quan có thẩm quyền phải cân nhắc kỹ lưỡng, chú ý đầy đủ đến các yếu tố, tình tiết phức tạp của sự việc và những ưu điểm, hạn chế trong từng phương án. Vì vậy, các cấp có thẩm quyền, ngoài việc dựa vào pháp luật cần phải bình tĩnh, thấu suốt cả tình và lý để tìm ra phương án tối ưu nhất.

Trên cơ sở phân tích ba phương án nêu trên, có thể thấy phương án 1 có tính khả thi hơn. Giải quyết theo phương án này là hợp tình, hợp lý, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của viên chức, cũng như tính nghiêm minh, nhân văn của pháp luật, góp phần tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa. Do đó, học viên chọn phương án 1 làm phương án giải quyết tình huống (giả định) nêu trên.

 V. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

 1. Biểu đồ thực hiên công việc theo thời gian:

 

Thời gian

Nội dung công việc

Từ ngày 01/6/2014 đến ngày 15/6/2014 – Thông báo kết luận của đoàn thanh tra tới toàn thể Trung tâm và họp phê bình, rút kinh nghiệm các cá nhân, tập thể có liên quan.

– Phòng Hành chính Tổ chức xem xét các văn bản quy phạm pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức và đề xuất giải pháp giải quyết.

Từ ngày 16/6/2014 đến ngày 30/6/2014 – Ban Giám đốc triệu tập phụ trách các đơn vị, thống nhất phương án giải quyết và làm tờ trình gửi Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước phê duyệt.

– Sau khi nhận được sự phê duyệt của Cục, Giám đốc ban hành quyết định bổ nhiệm viên chức chính thức cho chị H.

– Ban Giám đốc giao phòng Hành chính Tổ chức, Kế toàn Tài chính căn cứ quy định của pháp luật, làm các thủ tục cần thiết để chi trả bổ sung các chế độ mà chị H được hưởng.

Trong quá trình thực hiện phương án, Ban Giám đốc, thanh tra nhân dân, công đoàn và phụ trách đơn vị nơi chị H công tác tổ chức giám sát, đảm bảo quá trình thực hiện đúng với quy định.

1. Căn cứ pháp lý

Để giải quyết tình huống giả định theo phương án đã chọn, phải căn cứ vào văn bản luật và văn bản dưới luật sau:

 1. Luật Công chức năm 2008;
 2. Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;
 3. Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30-12-2010 của Bộ Nội vụ Quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
 4. Luật viên chức năm 2010;
 5. Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12-4-2012 Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
 6. Tổ chức thực hiện

– Ban Giám đốc đề ra chủ trương và ban hành các văn bản cần thiết.

– Phòng Hành chính Tổ chức xem xét các căn cứ pháp luật và đề xuất, tổ chức thực hiện.

– Phòng Kế toán Tài chính căn cứ quy định của pháp luật giải quyết chế độ chính sách phù hợp cho chị H.

– Thanh tra nhân dân, công đoàn giám sát quá trình thực hiện, kịp thời phản ánh tâm tư nguyện vọng của viên chức.

2. Báo cáo

Trung tâm X lập báo cáo giải quyết khiếu nại của chị H gửi Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước.

  

Phần II

KẾT LUẬN

 Công tác đổi mới cán bộ được đặt ra từ đại hội Đảng lần thứ VI đã được bổ sung tại Đại hội lần thứ VII, VIII và thể chế hóa bằng các chính sách của Nhà nước. Từ việc ban hành Pháp lệnh cán bộ, công chức năm 1998 và sửa đổi bổ sung vào các năm 2000, 2003 cho đến ban hành Luật công chức, viên chức năm 2010, đã thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng về đổi mới công tác cán bộ. Quy trình tuyển dụng cán bộ, công chức được xác lập ngày càng chặt chẽ, nghiêm minh và minh bạch đã đánh dấu một giai đoạn mới của sự nghiệp xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ, công chức của thời kỳ mới – thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước gắn liền với tư duy lựa chọn được nhân tài vào những vị trí xứng đáng, phát huy được tài năng cá nhân. Qua đó, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được tăng cường ngày càng có năng lực, hiểu biết về pháp luật, am hiểu thực tiễn và vận dụng vào thực tiễn để giải quyết công việc một cách linh hoạt, mềm dẻo, nhạy bén.

Tuy nhiên, hệ thống pháp luật của Nhà nước ta còn chưa đồng bộ, chồng chéo, làm cho việc vận dụng pháp luật vào đời sống còn khó khăn. Bên cạnh đó cũng còn những cán bộ, công chức trong khi thừa hành công vụ chưa quán triệt tinh thần các văn bản quy phạm pháp luật đã đề ra, còn cửa quyền, tùy tiện. Vì vậy, ở một số cơ quan, tổ chức Nhà nước vẫn xảy ra những sai phạm, tiêu cực trong công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức. Mà tình huống giả định trên đây cũng là một trong những trường hợp có thể đã xảy ra trong thực tiễn, đòi hỏi cán bộ quản lý phải giải quyết kịp thời, thỏa đáng nhằm đảm bảo pháp chế xã hội chủ nghĩa, cũng như đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của viên chức.

Qua áp dụng kiến thức tiếp thu được từ khóa bồi dưỡng quản lý nhà nước vào giải quyết tình huống giả định, cho thấy, trong công tác quản lý, trước những tình huống có tính chất phức tạp, có nhiều biện pháp, phương án xử lý, giải quyết và không có phương án nào hoàn toàn tối ưu mà không có khiếm khuyết, hạn chế. Do đó, trong quá trình lựa chọn phương án giải quyết cần phải căn cứ vào các quy định của pháp luật, xem xét thấu đáo, hợp tình, hợp lý các vấn đề liên quan, có tác động đến cơ quan, tổ chức và xã hội. Và trên hết, phải đảm bảo được quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân và đối tượng chịu sự quản lý. Khi đã có phương án giải quyết, cần lên kế hoạch thực hiện phương án một cách chặt chẽ, triệt để. Đồng thời, cử cán bộ xuống kiểm tra, giám sát việc thực thi phương án; báo cáo kết quả; tổng kết, rút kinh nghiệm.

Tình huống giả định trên cũng là bài học cần rút kinh nghiệm cho các cơ quan, tổ chức trong vấn đề quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức. Trong đó việc cải tiến, đổi mới tư duy trong công tác tổ chức cán bộ cần đặc biệt được coi trọng. Lãnh đạo đơn vị thường xuyên phải có sự kiểm tra, đánh giá đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để có kế hoạch tuyển dụng, sử dụng và đào tào bồi dưỡng phù hợp, cũng như sớm phát hiện các hiện tượng sai phạm, tiêu cực để sử lý kịp thời, thỏa đáng. Phải tạo ra sự chuyển biến trong nhận thức của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể,… trong công tác quản lý và trong chiến lược phát triển cán bộ, công chức, viên chức.

 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 1. Tài liệu bồi dưỡng về Quản lý hành chính Nhà nước (chương trình chuyên viên chính), Trường Cán bộ Tp. Hồ Chí Minh năm 2014.
 2. Pháp lệnh cán bộ, công chức năm 1998, sửa đổi bổ sung năm 2000 và 2003.
 3. Luật Cán bộ, công chức ngày 13-11-2008.
 4. Nghị định số 06/2010/NĐ- CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức.
 5. Nghị định số 24/2010/NĐ- CP ngày 15-3-2010 và Nghị định số 93/2010/NĐ- CP ngày 31/8/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.
 6. Thông tư số 13/2010/TT- BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức theo quy định tại Nghị định số 24/2010/NĐ- CP ngày 15/3/2010 và Nghị định số 93/2010/NĐ- CP ngày 31/8/2010 của Chính phủ.
 7. Luật Viên chức năm 2010.
 8. Nghị định số 29/2012/NĐ-CP về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *