Trang chủ / Tin tức / Tham dự tham dự Hội nghị triển khai thực hiện Thông tư số 09/2014/TT-BNV

Tham dự tham dự Hội nghị triển khai thực hiện Thông tư số 09/2014/TT-BNV

SỞ NỘI VỤ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 
THÔNG BÁO
Mời các tổ chức, cá nhân hoạt động dịch vụ lưu trữ đăng ký tham dự
Hội nghị triển khai thực hiện Thông tư số 09/2014/TTBNV
ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về quản lý
Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ
 


          Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại Công văn số 7098/UBND-VX ngày 31 tháng 12 năm 2014 về việc hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ theo Thông tư số 09/2014/TT-BNVngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ,Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh thông báo:

1. Các tổ chức, cá nhân đang hoạt động dịch vụ lưu trữ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (kể cả các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động dịch vụ lưu trữ; các tổ chức, cá nhân được thành lập, đăng ký hoạt động tại các tỉnh, thành phố khác và đang hoạt động dịch vụ lưu trữ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh) đăng ký thông tin về hoạt động dịch vụ lưu trữ và tham dự Hội nghị triển khai thực hiện Thông tư số 09/2014/TT-BNV.
2. Nội dung Hội nghị triển khai gồm:
– Quy định về thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi Chứng chỉ hành nghề lưu trữ;
– Hướng dẫn về trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân hoạt động dịch vụ lưu trữ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
3.Thời gian tổ chức Hội nghị: Dự kiến trong tháng 11 năm 2015.
4. Thời gian đăng ký thông tin về hoạt động dịch vụ lưu trữ và tham dự Hội nghị: Từ ngày thông báo đến hết ngày 10 tháng 11 năm 2015.
5. Sau thời hạn thông báo đăng ký thông tin nêu trên, các tổ chức, cá nhân không đăng ký xem như không có nhu cầu hoạt động dịch vụ trên địa bàn Thành phố. Mọi chi tiết xin liên hệ Chi cục Văn thư – Lưu trữ (địa chỉ Tầng 6, Tòa nhà IPC, số 1489 Đại lộ Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phong, Quận 7, điện thoại số 37.760.692) để đăng ký thông tin và tham dự Hội nghị./.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *