Trang chủ / 2015 / Tháng Mười (page 18)

Monthly Archives: Tháng Mười 2015

Tòa hòa giải rộng quyền Tây Ninh

images

* Số lượng tài liệu: 9,5 mét. * Thời gian tài liệu: 1888-1914. * Loại hình tài liệu:  tài liệu hành chánh (giấy). * Tình trạng vật lý: phần lớn tài liệu bị lão hóa, ố, giòn, rách, mục, chữ mờ. * Công cụ tra cứu: mục lục hồ sơ, ...

Read More »

Hội đồng Thuộc địa Nam Kỳ

images

* Số lượng tài liệu: 09 mét. * Thời gian tài liệu: 1880 – 1926. * Loại hình tài liệu: tài liệu hành chánh (giấy). * Tình trạng vật lý: phần lớn tài liệu bị lão hóa, ố, giòn, rách, mục, chữ mờ. * Công cụ tra cứu: mục lục ...

Read More »

Hội đồng Tư mật Nam kỳ

images (5)

* Số lượng tài liệu: 60,5 mét. * Thời gian tài liệu: 1864-1932 * Loại hình tài liệu: tài liệu hành chánh (giấy, có một số bản đồ, bản vẽ ). * Tình trạng vật lý: phần lớn tài liệu bị lão hóa, ố, giòn, rách, mục, chữ mờ. * ...

Read More »

Phông Phủ Thống đốc Nam kỳ

kecompact

* Số lượng tài liệu: 2.435,5 mét. * Thời gian tài liệu: 1859-1945. * Loại hình tài liệu: tài liệu hành chánh (giấy, bản đồ, ảnh). * Tình trạng vật lý: phần lớn tài liệu bị ố giòn, mục, rách, chữ mờ. * Công cụ tra cứu: mục lục hồ ...

Read More »

Giới thiệu Quyết định về bộ máy Ủy ban quân chính thành phố Hà Nội trong việc tiếp quản thành phố Hà Nội năm 1954

Thudo_1

Bài viết giới thiệu Quyết định số 001/QĐ ngày 09 tháng 10 năm 1954 của Ủy ban quân chính thành phố Hà Nội về bộ máy của Ủy ban.            Phải trải qua ách nô lệ dưới sự cai trị của thực dân, đế quốc hơn một thế kỷ, khát ...

Read More »

Về tính toàn vẹn và duy nhất của phông tài liệu Phủ Thống đốc Nam kỳ – Nguyễn Thị Hiểu

images (5)

Nguồn tài liệu lưu trữ hình thành trong quá trình hoạt động của bộ máy chính quyền thực dân Pháp ở Đông Dương nói chung và Việt Nam nói riêng có vai trò vô cùng quan trọng, phục vụ cho công tác nghiên cứu lịch sử Việt Nam và các ...

Read More »

Giới thiệu phông Phủ Thống đốc Nam kỳ đang bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia II

8

Vũ Văn Tâm Trung tâm Lưu trữ quốc gia II là một trong bốn Trung tâm Lưu trữ quốc gia thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước. Trung tâm là nơi bảo quản và tổ chức sử dụng một khối lượng tài liệu lưu trữ thời kỳ Phong ...

Read More »

Tổng quan tài liệu Phông Phủ Thống đốc Nam kỳ về Nam kỳ khởi nghĩa

download (2)

TS. Nguyễn Xuân Hoài – Hà Kim Phương Ngày 23/11/1940, cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ bùng nổ, ở hầu khắp các tỉnh thành miền Nam, quần chúng nhất loạt nổi dậy. Chính quyền của địch ở một số xã ở quận và huyện hoang mang tan rã. Tuy không giành được ...

Read More »

Về tổ chức và bảo quản khối tài liệu của chính quyền thuộc địa Pháp ở Nam Kỳ – Ths. Nguyễn Văn Báu

images (4)

Sơ lược về việc tổ chức và quản lý khối tài liệu của chính quyền thực dân Pháp ở Nam kỳ trước 1955 Cuối thế kỷ 19, thực dân Pháp đã thiết lập được bộ máy hành chính “theo mô hình Pháp” ở Nam kỳ, những chức vụ quan trọng ...

Read More »