Trang chủ / Tin tức / Đơn giản hóa 4.471 thủ tục hành chính

Đơn giản hóa 4.471 thủ tục hành chính

Tính đến hết quý III/2015, các bộ, ngành đã ban hành theo thẩm quyền hoặc trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để đơn giản hóa 4.471/4.723 thủ tục hành chính (đạt tỉ lệ 94,7%).

Ngày 9/11, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Bộ Tư pháp) đã tổ chức hội nghị đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính 10 tháng đầu năm 2015; kết quả thực hiện kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2015.

Theo đó, 9/9 bộ được giao rà soát, đơn giản hóa 13 nhóm thủ tục hành chính trọng tâm đã hoàn thành hệ thống hóa thủ tục hành chính, quy định liên quan; 6/9 bộ, trong đó có Bộ Công an, đã hoàn thành nghiên cứu, đề xuất phương án đơn giản hóa gửi Bộ Tư pháp tham gia ý kiến; 17/24 bộ, cơ quan đã ban hành danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa; 6 bộ, ngành hoàn thành việc ban hành quyết định công bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý…

Liên quan đến việc tổ chức thực thi đơn giản hóa thủ tục hành chính, tính đến hết quý III/2015, các bộ, ngành đã ban hành theo thẩm quyền hoặc trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để đơn giản hóa 4.471/4.723 thủ tục hành chính (đạt tỉ lệ 94,7%) nâng tổng số bộ, cơ quan đã hoàn thành thực thi đơn giản hóa là 11/24 bộ, cơ quan.

Nguồn: chinhphu.vn

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *