Daily Archives: 12/11/2015

Đáng suy ngẫm

download (6)

JackMa đã nói: … “Người nghèo chỉ biết dạy bạn cách để nghèo hơn Bạn bài bạc chỉ biết thúc bạn chơi bài Bạn nhậu chỉ biết thúc bạn cạn ly” …. Còn người thành công chỉ biết dạy bạn làm sao để thành công! May mắn lớn nhất của ...

Read More »