Daily Archives: 25/11/2015

Cách tính mức lương hưu hằng tháng

lay-luong(1)

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm xã hội bắt buộc vừa được Chính phủ ban hành, trong đó quy định cụ thể mức lương hưu hằng tháng của người lao động. Nghị định quy định cụ thể điều ...

Read More »

Xây dựng và áp dụng khung phân loại thông tin tài liệu tại Kho Lưu trữ Trung ương Đảng

PhanMemBanHang

Đinh Hữu Long Phó Cục trưởng Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng 1. Một số kinh nghiệm trong quá trình xây dựng Khung phân loại thông tin Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng có chức năng giúp Chánh Văn phòng Trung ương Đảng tham mưu cho ...

Read More »

Hoạt động tiêu chuẩn hóa trong công tác văn thư, lưu trữ giai đoạn 1962-2012

tieu chuan nganh

ThS. Trịnh Thị Hà – ThS. Dương Thị Thanh Huyền Trung tâm Khoa học và Công nghệ văn thư, lưu trữ Do tính chất của công tác văn thư, lưu trữ mà trong công tác này tại các cơ quan, tổ chức sử dụng nhiều biểu mẫu, sổ sách, công ...

Read More »

Tuổi trẻ không chỉ có nghĩa là trẻ tuổi, mà còn có nghĩa là năm tháng tươi đẹp nhất cuộc đời.

to-chat-thang-tien

Đây là bài viết của một cô gái mới chỉ 24 tuổi đang được chia sẻ rất nhiều trên cộng đồng mạng. Tuổi trẻ không chỉ có nghĩa là trẻ tuổi, mà còn có nghĩa là năm tháng tươi đẹp nhất cuộc đời. Ở cái tuổi ấy, trong ba thứ: ...

Read More »