Daily Archives: 28/11/2015

Sắp khai mạc triển lãm “Triều Nguyễn với việc biên soạn chính sử qua Châu bản, Mộc bản – Di sản tư liệu thế giới”

moc ban

Triển lãm sẽ giới thiệu 112 phiên bản tài liệu lựa chọn từ hai khối Mộc bản và Châu bản triều Nguyễn – Di sản tư liệu thế giới. Là triều đại phong kiến cuối cùng trong lịch sử nghìn năm của dân tộc Việt Nam, triều Nguyễn đã để ...

Read More »