Trang chủ / Tin tức / Kết quả tích cực từ mô hình đánh giá công chức gắn với vị trí việc làm

Kết quả tích cực từ mô hình đánh giá công chức gắn với vị trí việc làm

Mô hình đánh giá công chức dựa trên kết quả làm việc được TP Đà Nẵng triển khai thí điểm là một trong những nét nổi bật về chế độ đánh giá công chức gắn với vị trí việc làm.

Tại cuộc họp giữa Bộ Nội vụ và UBND TP Đà Nẵng về tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính, cải cách công vụ, công chức, tổ chức ngày 21/7, Giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng Võ Công Chánh cho biết, mô hình đánh giá công chức dựa trên kết quả làm việc được TP triển khai thí điểm là một trong những nét nổi bật về chế độ đánh giá công chức gắn với vị trí việc làm.

Mô hình này có ưu điểm là lấy kết quả công việc làm thước đo chính, các tiêu chí và thang điểm được xây dựng dựa trên cơ sở cụ thể hóa 6 nội dung theo quy định của Luật Cán bộ, công chức; quy trình đánh giá theo đúng quy định về tính công khai, dân chủ và khách quan, đồng thời đảm bảo nguyên tắc thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định phân loại kết quả đánh giá công chức thuộc quyền.

Đà Nẵng cũng đã ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) để kê khai, thống kê và quản lý dữ liệu công việc của công chức, hỗ trợ quy trình đánh giá trực tuyến. Kết quả đánh giá được sử dụng để làm rõ năng lực, hiệu quả làm việc công chức, đồng thời sử dụng để bình xét thi đua hằng tháng, quý, năm.

TP đã xây dựng phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ công chức viên chức từ cuối năm 2010, được nâng cấp năm 2014, đến nay đã có 26.000 hồ sơ điện tử của công chức viên chức các cấp từ phường, xã, quận, huyện, sở, ngành được lưu trữ, xác thực trên hệ thống, đáp ứng yêu cầu báo cáo thường xuyên, đột xuất của Bộ Nội vụ và lãnh đạo TP.

Bên cạnh đó, TP cũng đã đổi mới phương thức tuyển chọn lãnh đạo cấp sở, cấp phòng và cơ chế quản lý và chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức ở phường xã và những người hoạt động không chuyên trách ở phường, xã.

Đối với chính sách cho đội ngũ cán bộ ở phường, xã, UBND đã trình HĐND TP quy định thêm một số chế độ, chính sách không chuyên trách phường, xã như: Quy mức phụ cấp có hệ số theo trình độ chuyên môn, dùng ngân sách TP để hỗ trợ đóng BHXH bắt buộc, hỗ trợ hằng tháng cho đối tượng thu hút, học viên Đề án 89 và người phụ trách công tác tôn giáo.

Tập trung triển khai chương trình tổng thể CCHC

Tuy nhiên, trong thực tiễn triển khai thực hiện, Đà Nẵng vẫn còn gặp một số khó khăn vướng mắc. Theo Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Võ Duy Khương, đối với việc xây dựng, xác định vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp, hiện nay Bộ Nội vụ và các Bộ chủ quản chuyên ngành chưa ban hành hệ thống chức danh nghề nghiệp, nên việc xây dựng Đề án vị trí việc làm cũng gặp nhiều trở ngại.

Nghị định 41/2012/NĐ-CP chưa quy định tách bạch, hướng dẫn cụ thể việc xác định vị trí việc làm đối với các đơn vị sự nghiệp có cơ chế tài chính khác nhau (ngân sách cấp hoàn toàn, đơn vị tự chủ một phần kinh phí và đơn vị tự chủ hoàn toàn kinh phí hoạt động) nên cũng khó khăn cho các cơ quan thẩm định.

Các Bộ, ngành chưa ban hành đầy đủ các thông tư quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp để có cơ sở triển khai thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Việc thực hiện chế độ tập sự, thực tập lãnh đạo, quản lý và tiến cử người có tài năng để tuyển dụng, bổ nhiệm vào các vị trí trong hoạt động công vụ còn khó khăn do chưa có hướng dẫn của TƯ.

Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình cho rằng để triển khai tốt hơn nhiệm vụ trong thời gian tới, Bộ trưởng đề nghị Đà Nẵng tập trung triển khai chương trình tổng thể cải cách hành chính, thực hiện sơ kết chương trình giai đoạn 2011-2015, đẩy mạnh cải cách trong các lĩnh vực trọng tâm như thuế, đất đai, xây dựng… nhằm giảm thủ tục, thời gian thụ lý hồ sơ thủ tục.

Bộ trưởng cũng đề nghị TP cần quán triệt tối thiểu hóa tình trạng trễ hẹn trong việc thực hiện thủ tục hành chính, trọng tâm xây dựng kỷ cương trong các cơ quan, dập vấn nạn nhũng nhiễu, hạch sách của cán bộ công chức trong phục vụ người dân. Đồng thời rà soát số lượng cán bộ công chức, viên chức, thực hiện tốt tinh giản biên chế theo quy định.

Nguồn: http://baochinhphu.vn

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *