Daily Archives: 09/12/2015

Phông Nha Kinh lược Bắc kỳ – bức tranh toàn cảnh xã hội miền Bắc những năm cuối thế kỷ XIX

truong phap chinh ĐD

Tài liệu Nha Kinh lược Bắc kỳ cung cấp nhiều thông tin giá trị về những nhân vật lịch sử, sự kiện lịch sử và các phong trào khởi nghĩa chống Pháp lúc bấy giờ. Sau khi chiếm được toàn bộ Nam kỳ, Thực dân Pháp bắt đầu thực hiện âm ...

Read More »