Daily Archives: 04/03/2016

Góp phần tìm hiểu: Đường Hồ Chí Minh trên biên trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1960-1965) – qua tài liệu chính quyền Sài Gòn

news_1316511179

Đường Hồ Chí Minh trên biển đóng một vai trò to lớn, góp phần bảo đảm chi viện cho tiền tuyến lớn miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta. Nhân kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống Đường mòn Hồ Chí Minh, chúng ...

Read More »