Daily Archives: 19/03/2016

Chủ tịch Ủy ban Văn hóa Giáo dục và Thanh niên lên án hành động tra tấn học sinh, sinh viên trong các trại giam của chính quyền Việt Nam Cộng hòa

EPSON scanner image

Năm 1970 hưởng ứng chủ trương của Trung ương Đảng là đẩy mạnh cuộc đấu tranh chính trị trong các đô thị, đặc biệt là đẩy mạnh phong trào trong tầng lớp thanh niên, học sinh, sinh viên. Tại các trường học trên khắp miền Nam Việt Nam phong trào ...

Read More »