Daily Archives: 21/03/2016

Phông Tòa Đốc lý Sài Gòn

1_nha_go_thuy_su_de_doc_nhap_tu_singapore_nam_1863_x_ZUGY

Số lượng tài liệu: 43,7 mét. Thời gian tài liệu: 1880 –1940. Loại hình tài liệu: Tài liệu hành chánh (giấy). Tình trạng vật lý: Phần lớn tài liệu bị lão hóa, ố, giòn, rách, mục, chữ mờ. Công cụ tra cứu: Mục lục hồ sơ, thẻ tạm xen lẫn ...

Read More »