Trang chủ / Tài liệu lưu trữ / Phông Văn phòng tỉnh Bến Tre

Phông Văn phòng tỉnh Bến Tre

  • Số lượng tài liệu: 37 mét.
  • Thời gian tài liệu: 1867-1930.
  • Loại hình tài liệu: Tài liệu hành chánh (giấy).
  • Tình trạng vật lý: Phần lớn tài liệu bị lão hóa, ố, giòn, rách, mục, chữ mờ.
  • Công cụ tra cứu: Mục lục hồ sơ, thẻ tạm xen lẫn với mục lục và thẻ của các phông: Phủ Thống đốc Nam Kỳ, Hội đồng Tư mật Nam Kỳ, Hội đồng Thuộc địa Nam Kỳ, Tòa Hòa giải Rộng quyền Tây Ninh, Toà Đốc lý Sài Gòn, Tòa Đốc lý Chợ Lớn và các phông tài liệu của các tỉnh khác ở Nam Kỳ thời kỳ thuộc Pháp.
  1. LỊCH SỬ ĐƠN VỊ HÌNH THÀNH PHÔNG[1]:

Ngày 5 tháng 1 năm 1876, Đô đốc Duperré, Tổng chỉ huy lực lượng viễn chinh Pháp tại Nam Kỳ ra Nghị định phân chia toàn bộ Nam Kỳ thành 4 khu vực hành chánh lớn (circonscription administrative) là: Sài Gòn, Mỹ Tho, Vĩnh Long, Bassac[2]. Các khu vực hành chánh này lại được chia nhỏ thành 19 tiểu khu hành chánh (arrondissement). Tiểu khu Bến Tre nằm trong khu vực Vĩnh Long.

Ngày 20 tháng 12 năm 1899, Toàn quyền Đông Dương lại ra Nghị định đổi gọi tiểu khu (arrondissement) – đơn vị hành chánh ở Nam Kỳ – thành tỉnh (province) kể từ ngày 1 tháng 1 năm 1900 và phân chia thành 3 miền: miền Đông, miền Trung, miền Tây và gồm 20 tỉnh [3]. Tỉnh Bến Tre thuộc khu vực miền Trung.

Đứng đầu tỉnh Bến Tre là một viên Tham biện người Pháp. Quan Tham biện làm Chủ tỉnh về nguyên tắc phải là viên chức hành chánh do Toàn quyền Đông Dương bổ nhiệm theo đề nghị của Thống đốc Nam Kỳ.

  1. NỘI DUNG KHÁI QUÁT TÀI LIỆU CỦA PHÔNG:

         Tài liệu trong phông mới chỉ được xác định nội dung theo cặp, bó và chủ yếu là tài liệu quản lý hành chánh, sổ sách kế toán, bao gồm các nội dung sau:

– Tập lưu công văn đi.

– Sổ đăng ký phiếu gửi công văn đi.

– Sổ ghi công văn đến.

– Sổ đăng ký công văn đến.

– Sổ theo dõi xử phạt hành chánh.

-Tài liệu về xây dựng, sửa chữa các trường học, bệnh viện.

– Tài liệu về giáo dục.

– Hoá đơn thanh toán chi phí chuyên chở nhân viên, vật liệu.

– Hoá đơn thanh toán chi phí xây dựng, sửa chữa, cung cấp xi măng, xăng dầu, phụ tùng ô tô, xe đạp, bàn, tủ cho các cơ quan trong tỉnh, mua ấn phẩm, báo chí, cung cấp thực phẩm cho học sinh các trường nội trú và cho phạm nhân.

– Sổ theo dõi thuế của các làng trong tỉnh.

– Sổ thâu xuất của các làng trong tỉnh.

– Tài liệu về công nho của các làng trong tỉnh.

– Sổ theo dõi lệnh chi và các sổ sách kế toán khác.

[1] Xem phông Văn phòng tỉnh Bà Rịa

[2] Dương Kinh Quốc : Việt Nam – Những sự kiện lịch sử. Tập 1. NXB KHXH, Hà Nội, năm 1981, trang 177 – 178

[3] Công báo Đông Dương thuộc Pháp (Journal Officiel de L’Indo-chine Française), năm 1900, trang 30

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *