Daily Archives: 29/03/2016

Công tác tổ chức quản lý khoa học tài liệu Mộc bản triều Nguyễn (P3) – Phát huy giá trị khối tài liệu Mộc bản triều Nguyễn tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia IV

Quoc hieu_001

1. Giới thiệu, quảng bá và làm thay đổi nhận thức về tài liệu Mộc bản triều Nguyễn Đẩy mạnh việc đưa giá trị tài liệu vào phục vụ công cuộc xây dựng đất nước và phục vụ các nhu cầu khác của xã hội, trong những năm qua, bên ...

Read More »