Daily Archives: 30/03/2016

Nhớ

tải xuống (6)

Có thể một ngày bỗng cùng lúc nhớ nhau như những chuyến tàu dẫu đi về trăm ngả hẳn phải có lần gặp tại một sân ga… Anh sẽ đi xa em ở lại giữa bộn bề công việc đôi lúc vui, buồn đôi khi mỏi mệt sẽ có những lần ...

Read More »

Tài liệu lưu trữ bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II – Nguồn sử liệu giá trị phục vụ cho việc nghiên cứu phong trào kháng chiến ở miền Nam Việt Nam giai đoạn 1954-1975

Tru-so-17A_1-copy-120x80

Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II tại Thành phố Hồ Chí Minh là một đơn vị trực thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, có nhiệm vụ thu thập, chỉnh lý, bảo quản an toàn và tổ chức sử dụng tài liệu, tư liệu lưu trữ thời ...

Read More »