Trang chủ / Tài liệu lưu trữ / Phông Văn phòng tỉnh Cần Thơ

Phông Văn phòng tỉnh Cần Thơ

  • Số lượng tài liệu: 07 mét.
  • Thời gian tài liệu: 1888 – 1915.
  • Loại hình tài liệu: Tài liệu hành chính (giấy).
  • Tình trạng vật lý: Tài liệu đã xuống cấp, hầu hết đã bị ố, giòn, mủn và rách nát.
  • Công cụ tra cứu: Bộ mục lục của phông Phủ Thống đốc Nam Kỳ cũ.
  1. LỊCH SỬ ĐƠN VỊ HÌNH THÀNH PHÔNG [1]:

Ngày 5 tháng 01 năm 1876, Đô đốc Duperré, Tổng chỉ huy lực lượng viễn chinh Pháp tại Nam Kỳ ra Nghị  định phân chia toàn bộ Nam Kỳ thành 4 khu vực hành chánh lớn (circonscription administrative) là: Sài Gòn, Mỹ Tho, Vĩnh Long, Bassac [2]. Theo đó, Khu vực hành chánh Bassac gồm 6 tiểu khu: Châu Đốc, Hà Tiên, Long Xuyên, Rạch Giá, Cần Thơ, Sóc Trăng. Như vậy tiểu khu Cần Thơ được chính thức thành lập từ đây. Và kể từ ngày 01/01/1900, các tiểu khu tại Nam Kỳ được đổi gọi là tỉnh [3].

Cũng giống như tất cả các tỉnh khác tại Nam Kỳ, việc điều hành công việc hành chính tại tỉnh Cần Thơ do một viên Chánh Tham biện – Chủ tỉnh người Pháp đảm nhiệm. Chủ tỉnh có các cơ quan phụ tá là Sở Tham biện và Hội đồng tiểu khu (sau đổi gọi là Hội đồng hàng tỉnh)

  1. NỘI DUNG KHÁI QUÁT TÀI LIỆU CỦA PHÔNG:

Tài liệu trong phông chưa được sắp xếp, hệ thống, chủ yếu là tài liệu quản lý hành chánh, sổ sách kế toán, bao gồm các nội dung sau:

– Tài liệu về bầu cử.

– Sổ kiểm soát nhân viên.

– Sổ kiểm soát lương bổng của nhân viên người Âu và bản xứ.

– Báo cáo năm về tình hình chính trị, hành chánh.

– Tài liệu về an ninh, tôn giáo.

– Đơn xin sử dụng vũ khí.

– Đơn xin nhập quốc tịch Pháp.

– Xây dựng các trạm bưu điện tại Cần Thơ.

– Nhật ký tài sản.

– Sổ kiểm kê tài sản không sử dụng được.

– Sổ theo dõi lệnh thu thuộc ngân sách Đông Dương.

– Sổ đăng ký lệnh thu và các sổ sách kế toán khác.

– Tài liệu về tình hình chăn nuôi.

 

[1] Xem phông Văn phòng tỉnh Bà Rịa

[2] Dương Kinh Quốc: Việt Nam – Những Sự kiện lịch sử – Tập 1. NXB KHXH, Hà Nội – 198,1 trang 177 – 178

[3] Đông pháp tập san (Journal Officiel de l’Indochine Française) – 1900, trang 30

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *