Daily Archives: 02/04/2016

Đảng Cần lao Nhân vị – công cụ đắc lực cho âm mưu chia cắt lâu dài Việt Nam của Mỹ – Diệm

tải xuống (8)

1. Âm mưu của Mỹ – Diệm sau Hiệp định Giơ-ne-vơ Trải qua 9 năm kháng chiến đầy hy sinh gian khổ, với thắng lợi của chiến cuộc Đông Xuân 1953 – 1954, mà đỉnh cao là chiến dịch Điện Biên Phủ đã buộc thực dân Pháp phải ký Hiệp ...

Read More »