Daily Archives: 04/04/2016

Vài nét về: Vai trò của Hoa Kỳ đối với sự hình thành và tồn tại của chế độ Ngô Đình Diệm

tải xuống (8)

  Chiến thắng vĩ đại trong Đông – Xuân năm 1953 -1954 mà đỉnh cao là Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” quân dân Việt Nam đã buộc thực dân Pháp phải ngồi vào bàn đàm phán ở Giơ-ne-vơ. Trong khi đó, âm mưu thiết ...

Read More »