Daily Archives: 05/04/2016

Phòng tuyến Phan Rang – Xuân Lộc: trắc nghiệm cuối cùng của người Mỹ

300px-The_fall_of_Xuan_Loc.

Ngày 27-1-1973, Hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam được ký kết, tạo bước ngoặt cho cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam. Nhưng chưa chấp nhận bại trận, Nguyễn Văn Thiệu – Tổng thống chính quyền ...

Read More »