Daily Archives: 09/04/2016

Phông Văn phòng tỉnh Châu Đốc

sach cu

 Số lượng tài liệu: 02 mét.  Thời gian tài liệu: 1911 – 1930.  Loại hình tài liệu: Tài liệu hành chính (giấy).  Tình trạng vật lý: Tài liệu trong phông đã xuống cấp, hầu hết đã bị ố, giòn, mủn và rách nát.  Công cụ tra cứu: Bộ mục lục ...

Read More »