Trang chủ / Tài liệu lưu trữ / Phông Văn phòng tỉnh Châu Đốc

Phông Văn phòng tỉnh Châu Đốc

  •  Số lượng tài liệu: 02 mét.
  •  Thời gian tài liệu: 1911 – 1930.
  •  Loại hình tài liệu: Tài liệu hành chính (giấy).
  •  Tình trạng vật lý: Tài liệu trong phông đã xuống cấp, hầu hết đã bị ố, giòn, mủn và rách nát.
  •  Công cụ tra cứu: Bộ mục lục phông Phủ Thống đốc Nam Kỳ cũ.
  1. LỊCH SỬ ĐƠN VỊ HÌNH THÀNH PHÔNG [1]:

Ngày 5 tháng 01 năm 1876, Đô đốc Duperré, Tổng chỉ huy lực lượng viễn chinh Pháp tại Nam Kỳ ra Nghị  định phân chia toàn bộ Nam Kỳ thành 4 khu vực hành chánh lớn (circonscription administrative) là: Sài Gòn, Mỹ Tho, Vĩnh Long, Bassac [2]. Theo đó, Khu vực hành chánh Bassac gồm 6 tiểu khu: Châu Đốc, Hà Tiên, Long Xuyên, Rạch Giá, Cần Thơ, Sóc Trăng. Như vậy tiểu khu Châu Đốc được chính thức thành lập từ đây. Và kể từ ngày 01/01/1900, các tiểu khu tại Nam Kỳ được đổi gọi là tỉnh [3].

Ngày 09/02/1913, Toàn quyền Đông Dương ra nghị định v/v sáp nhập tỉnh Hà Tiên  vào tỉnh Châu Đốc [4].

Ngày 29/2/1924, Toàn quyền Đồng Dương lại ra nghị định v/v tái lập các tỉnh Hà Tiên, tách ra từ tỉnh Châu Đốc [5].

Cũng giống như tất cả các tỉnh khác tại Nam Kỳ, việc điều hành công việc hành chính tại tỉnh Châu Đốc do một viên Chánh Tham biện – Chủ tỉnh người Pháp đảm nhiệm. Chủ tỉnh có các cơ quan phụ tá là Sở Tham biện và Hội đồng tiểu khu (sau đổi gọi là Hội đồng hàng tỉnh).

  1. NỘI DUNG KHÁI QUÁT TÀI LIỆU CỦA PHÔNG:

Tài liệu trong phông chưa được sắp xếp, hệ thống, chủ yếu là sổ sách kế toán, nội dung gồm các vấn đề sau:

– Sổ theo dõi lệnh thu thuộc ngân sách Đông Dương.

– Sổ theo dõi chi tiết tình hình thu ngân sách tỉnh.

– Sổ theo dõi các khế ước.

– Sổ theo dõi các sắc thuế và cho miễn thuế.

– Sổ theo dõi các loại thuế thân và thuế môn bài.

[1] Xem phông Văn phòng tỉnh Bà Rịa

[2] Dương Kinh Quốc: Việt Nam – Những Sự kiện lịch sử – Tập 1. NXB KHXH, Hà Nội – 1981, trang 177 – 178

[3] Đông pháp tập san (Journal Officiel de l’Indochine Française) – 1900 trang  30

[4] Nam Kỳ Hành chính tập san (Bulletin administratif de la Cochinchine) – 1913 trang. 588 – 589

[5] Đông pháp tập san (Journal Officiel de l’Indochine Française) – 1924, trang 489

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *