Trang chủ / Tài liệu lưu trữ / Phông Văn phòng tỉnh Long Xuyên

Phông Văn phòng tỉnh Long Xuyên

  • Số lượng tài liệu: 38 mét.
  • Thời gian tài liệu: 1896 – 1934.
  • Loại hình tài liệu: Tài liệu hành chính (giấy).
  • Tình trạng vật lý: Tài liệu trong phông đã xuống cấp, hầu hết đã bị ố, giòn, mủn và rách nát.
  • Công cụ tra cứu: Bộ mục lục phông Phủ Thống đốc nam Kỳ cũ.
  1. LỊCH SỬ ĐƠN VỊ HÌNH THÀNH PHÔNG [1]:

Ngày 5 tháng 01 năm 1876, Đô đốc Duperré, Tổng chỉ huy lực lượng viễn chinh Pháp tại Nam Kỳ ra Nghị  định phân chia toàn bộ Nam Kỳ thành 4 khu vực hành chánh lớn (circonscription administrative) là: Sài Gòn, Mỹ Tho, Vĩnh Long, Bassac [2]. Theo đó, Khu vực hành chánh Bassac gồm 6 tiểu khu: Châu Đốc, Hà Tiên, Long Xuyên, Rạch Giá, Cần Thơ, Sóc Trăng. Như vậy tiểu khu Long Xuyên được chính thức thành lập từ đây. Và kể từ ngày 01/01/1900, các tiểu khu tại Nam Kỳ được đổi gọi là tỉnh [3].

Cũng giống như tất cả các tỉnh khác tại Nam Kỳ, việc điều hành công việc hành chính tại tỉnh Long Xuyên do một viên Chánh Tham biện – Chủ tỉnh người Pháp đảm nhiệm. Chủ tỉnh có các cơ quan phụ tá là Sở Tham biện và Hội đồng tiểu khu (sau đổi gọi là Hội đồng hàng tỉnh).

  1. NỘI DUNG KHÁI QUÁT TÀI LIỆU CỦA PHÔNG:

Tài liệu trong phông chưa được sắp xếp, hệ thống, chủ yếu là tài liệu quản lý hành chánh, sổ sách kế toán, bao gồm các nội dung sau:

– Tài liệu về bầu cử Hội đồng tỉnh; các chánh tổng, phó tổng, bang trưởng, phó bang Hoa kiều như Phước Kiến, Triều Châu, …

– Sổ ghi biên bản các cuộc họp Hội đồng tỉnh.

– Sáp nhập các làng, ranh giới các làng.

– Báo cáo về tình hình chính trị, kinh tế hàng quý của tỉnh.

– Sổ lưu công văn đi.

– Sổ lưu phiếu gửi đi.

– Sổ lưu công văn đến.

– Sổ lưu điện tín đến.

– Tài liệu về nhân sự, hồ sơ cá nhân.

– Danh sách hương chức các làng và tình hình tài chánh của họ.

– Sổ kiểm soát nhân viên.

– Tài liệu về quân số cảnh sát, dân vệ.

– Tài liệu về quân sự, tuyển mộ lính, thống kê phương tiện vận chuyển có thể trưng dụng cho quân đội.

– Tình hình tù nhân.

– Tài liệu về hộ tịch, nhập cư.

– Xây dựng, sửa chữa các trạm xăng dầu, trường học, cơ sở y tế, …

– Sang nhượng đất đai, tài sản tại các làng, đấu thầu công điền, công thổ.

– Tài liệu v/v miễn giảm thuế.

– Kiểm kê tài sản, vật dụng.

– Bộ đinh, bộ thoàn, bộ ngưu, … của các làng trong tỉnh.

– Sổ cùi phiếu chuyên chở.

– Hoá đơn thanh toán, điều kiện sách cung cấp hàng hóa, …

– Tài liệu về nông nghiệp, cứu trợ nạn nhân bão lụt, …

– Tài liệu về văn hóa, giáo dục, y tế.

[1] Xem phông Văn phòng tỉnh Bà Rịa

[2] Dương Kinh Quốc: Việt Nam – Những Sự kiện lịch sử – Tập 1. NXB KHXH, Hà Nội – 1981, trang 177 – 178

[3] Đông pháp tập san (Journal Officiel de l’Indochine Française) – 1900, trang 30

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *