Daily Archives: 08/07/2016

Phông Ủy ban Lãnh đạo quốc gia

ve sinh kho

Số lượng tài liệu: 15 mét. Thời gian tài liệu: 14/6/1965-31/10/1967. Loại hình tài liệu: Tài liệu hành chính (giấy). Tình trạng vật lý: Tài liệu trong phông một số hiện bị rách, giòn và ố nhiều. Công cụ tra cứu: Mục lục. LỊCH SỬ ĐƠN VỊ HÌNH THÀNH PHÔNG: ...

Read More »