Trang chủ / Tài liệu lưu trữ / Phông nha Tổng Quản trị

Phông nha Tổng Quản trị

  • Số lượng tài liệu: 14 mét.
  • Thời gian tài liệu: 1972-4/1975.
  • Loại hình tài liệu: Tài liệu hành chính (giấy).
  • Tình trạng vật lý: Một số bị rách, bị mối, dính kết.
  • Công cụ tra cứu: Không.
  1. LỊCH SỬ ĐƠN VỊ HÌNH THÀNH PHÔNG:

Điều 66 của Hiến pháp VNCH ngày 01/4/1967 quy định Phó Tổng thống là Chủ tịch Hội đồng Văn hóa Giáo dục, Hội đồng Kinh tế Xã hội và Hội đồng các Sắc tộc thiểu số([1]). Trên thực tế, đến năm 1969, Tổng thống VNCH mới ban hành Luật ấn định tổ chức và điều hành của các Hội đồng trên. Năm 1972, Nha Tổng Quản trị được thành lập với nhiệm vụ như sau: Quản trị nhân viên, quản trị kế toán, hành chánh … cho 3 Hội đồng trên. Hoạt động của Nha Tổng Quản trị chấm dứt vào tháng 4/1975.

  1. NỘI DUNG KHÁI QUÁT TÀI LIỆU CỦA PHÔNG:

Thành phần tài liệu trong phông chủ yếu bao gồm:

– Tập lưu văn bản pháp quy.

– Các văn kiện ấn định thể thức bầu cử Hội viên các Hội đồng.

– Tài liệu về việc tuyển dụng, thăng thưởng, bổ nhiệm … nhân viên.

– Sưu tra lý lịch hội viên.

– Tập lưu phiếu khấu lưu cá nhân.

– Tờ khai thuế cá nhân.

– Tập lưu công văn đi.

– Tập lưu biên bản họp.

– Tài liệu về hội đàm Ba lê.

– Dự thảo ngân sách quốc gia.

– Các bài thuyết trình.

[1] Niên giám Hành chánh VNCH  năm 1971, trang 19

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *