Trang chủ / Tài liệu lưu trữ / Phông Hội đồng Kinh tế Xã hội

Phông Hội đồng Kinh tế Xã hội

  • Số lượng tài liệu: 9 mét.
  • Thời gian tài liệu: 1970-4/1975.
  • Loại hình tài liệu: Tài liệu hành chính (giấy).
  • Tình trạng vật lý: Một số bị rách, bị mối, dính kết.
  • Công cụ tra cứu: Không

1. LỊCH SỬ ĐƠN VỊ HÌNH THÀNH PHÔNG:

Hội đồng Kinh tế Xã hội được thành lập theo điều 66 Hiến pháp của VNCH ngày 01/4/1967 và được Luật số 013/69 ngày 25/9/1969 quy định cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ[1].

Nhiệm vụ của Hội đồng KTXH như sau:

– Cố vấn Chính phủ, trình bày sáng kiến, đề nghị kế hoạch về các vấn đề kinh tế xã hội.

– Tham gia ý kiến bằng văn thư hoặc cử đại diện thuyết trình trước Hạ Nghị viện hoặc Thượng Nghị viện về các vấn đế kinh tế và xã hội.

– Hội đồng phải được Tổng thống tham khảo ý kiến về các kế hoạch từ 4 năm trở lên và các dự thảo luật liên quan tới vấn đề kinh tế xã hội.

Thành phần và tổ chức của Hội đồng bao gồm:

* Thành phần Hội đồng:

– 1 Chủ tịch

– 1 Phó Chủ tịch đặc nhiệm về kinh tế

– 1 Phó Chủ tịch đặc trách về xã hội

– 1 Tổng thư ký và 1 Phó Tổng thư ký

– 45 hội viên chính thức

– 18 hội viên dự khuyết.

Nhiệm kỳ của hội viên là 4 năm.

* Tổ chức Hội đồng:

– Văn phòng Thường trực

– Các ban chuyên môn

Mỗi khóa họp thường lệ không quá 15 ngày và các phiên họp của Hội đồng  của các Tiểu ban không  công khai.

2. NỘI DUNG KHÁI QUÁT TÀI LIỆU CỦA PHÔNG:

Thành phần tài liệu trong phông chủ yếu bao gồm:

– Tập lưu văn bản pháp quy.

– Tập lưu công văn đi

– Sổ theo dõi công văn đi, đến.

– Tập lưu biên bản họp.

– Tài liệu về các phiên họp của các ban chuyên môn.

– Tài liệu về việc các hội viên đi công cán ngoại quốc.

– Phúc trình của các đoàn công cán trong nước.

– Các văn kiện ấn định thể thức bầu cử Hội viên Hội đồng, bầu các Ban chuyên môn.

– Tài liệu về tổ chức và điều hành của Hội đồng KTXH.

– Nội quy của Hội đồng KTXH.

– Tài liệu v/v hội viên xin từ dịch.

– Tài liệu v/v tuyển dụng, thăng thưởng, bổ nhiệm … nhân viên.

– Các bài thuyết trình.

– Tập bản tin các loại.

[1] Hồ sơ số 5483, phông Phủ Tổng thống Đệ nhị Cộng hoà

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *