Trang chủ / Tài liệu lưu trữ / Phông Hội đồng Văn hóa Giáo dục

Phông Hội đồng Văn hóa Giáo dục

  • Số lượng tài liệu: 11 mét.
  • Thời gian tài liệu: 1969-16/4/1975.
  • Loại hình tài liệu: Tài liệu hành chính (giấy).
  • Tình trạng vật lý: Một số bị rách, bị mối, dính kết.
  • Công cụ tra cứu: Không

1. LỊCH SỬ ĐƠN VỊ HÌNH THÀNH PHÔNG:

Hội đồng Văn hóa Giáo dục được thành lập theo điều 66 Hiến pháp của VNCH ngày 01/4/1967 và được Luật số 005/69 ngày 5/2/1969 quy định cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ([1]).

Nhiệm vụ của Hội đồng VHXH như sau:

– Cố vấn Chính phủ trong việc hoạch định và thực thi chính sách văn hóa giáo dục.

– Trình  bày ý kiến và soạn thảo kế hoạch về các vấn đề văn hóa giáo dục.

– Nghiên cứu việc thiết lập Hàn lâm viện Quốc gia.

– Hội đồng Văn hóa Giáo dục có thể tham gia ý kiến về các dự luật liên quan đến Văn hóa Giáo dục hoặc cử đại diện thuyết trình trước Quốc hội về các vấn đề liên hệ.

Thành phần và tổ chức của Hội đồng bao gồm:

* Thành phần Hội đồng

– 1 Chủ tịch : Phó Tổng thống

– 1 Phó Chủ tịch đặc nhiệm về văn  hóa

– 1 Phó Chủ tịch đặc trách về giáo dục

– 1 Tổng thư ký và 1 Phó Tổng thư ký

– 45 hội viên chính thức

– 15 hội viên dự khuyết.

Nhiệm kỳ của hội viên là 4 năm

* Tổ chức Hội đồng:

– Văn phòng Thường trực

– Các Ủy ban chuyên môn.

2. NỘI DUNG KHÁI QUÁT TÀI LIỆU CỦA PHÔNG:

Thành phần tài liệu trong phông chủ yếu bao gồm:

– Tập lưu văn bản pháp quy.

– Các văn kiện ấn định thể thức bầu cử Hội viên Hội đồng, bầu các Ban chuyên môn.

– Nội quy của Hội đồng VHGD.

– Tập lưu công văn, công điện, phiếu gửi.

– Tài liệu về các phiên họp của các ban chuyên môn.

– Tập lưu biên bản họp.

– Các đề nghị, dự án thiết lập chính sách văn hóa giáo dục, thiết lập Hàn lâm Viện.

– Tài liệu v/v tuyển dụng, thăng thưởng, bổ nhiệm … nhân viên.

– Hồ sơ v/v thi hành ngân sách.

– Nhận định về chế độ quân dịch đối với giáo dục đại học.

– Tài liệu v/v hội viên xin từ dịch.

– Các bài thuyết trình.

– Tập bản tin các loại.

[1] Hồ sơ số 5484, phông Phủ Tổng thống Đệ nhị Cộng hoà

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *