Trang chủ / admin (page 30)

admin

Sắp khai mạc triển lãm “Triều Nguyễn với việc biên soạn chính sử qua Châu bản, Mộc bản – Di sản tư liệu thế giới”

moc ban

Triển lãm sẽ giới thiệu 112 phiên bản tài liệu lựa chọn từ hai khối Mộc bản và Châu bản triều Nguyễn – Di sản tư liệu thế giới. Là triều đại phong kiến cuối cùng trong lịch sử nghìn năm của dân tộc Việt Nam, triều Nguyễn đã để ...

Read More »

Hoạt động chuẩn bị tiến tới Cách mạng Tháng Tám năm 1945 – Nhìn từ tài liệu trong triển lãm tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia II

So do to chuc DD CS Dang

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là bước ngoặt lịch sử trong tiến trình lịch sử Việt Nam đã đập tan xiềng xích nô lệ gần một thế kỷ thực dân Pháp áp đặt trên nhân dân Việt Nam; chấm dứt thời kỳ dài dưới chế độ chuyên chế, lập ...

Read More »

Cách tính mức lương hưu hằng tháng

lay-luong(1)

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm xã hội bắt buộc vừa được Chính phủ ban hành, trong đó quy định cụ thể mức lương hưu hằng tháng của người lao động. Nghị định quy định cụ thể điều ...

Read More »

Xây dựng và áp dụng khung phân loại thông tin tài liệu tại Kho Lưu trữ Trung ương Đảng

PhanMemBanHang

Đinh Hữu Long Phó Cục trưởng Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng 1. Một số kinh nghiệm trong quá trình xây dựng Khung phân loại thông tin Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng có chức năng giúp Chánh Văn phòng Trung ương Đảng tham mưu cho ...

Read More »

Hoạt động tiêu chuẩn hóa trong công tác văn thư, lưu trữ giai đoạn 1962-2012

tieu chuan nganh

ThS. Trịnh Thị Hà – ThS. Dương Thị Thanh Huyền Trung tâm Khoa học và Công nghệ văn thư, lưu trữ Do tính chất của công tác văn thư, lưu trữ mà trong công tác này tại các cơ quan, tổ chức sử dụng nhiều biểu mẫu, sổ sách, công ...

Read More »