Trang chủ / admin (page 4)

admin

Phông Ủy ban Lãnh đạo quốc gia

ve sinh kho

Số lượng tài liệu: 15 mét. Thời gian tài liệu: 14/6/1965-31/10/1967. Loại hình tài liệu: Tài liệu hành chính (giấy). Tình trạng vật lý: Tài liệu trong phông một số hiện bị rách, giòn và ố nhiều. Công cụ tra cứu: Mục lục. LỊCH SỬ ĐƠN VỊ HÌNH THÀNH PHÔNG: ...

Read More »

Thỏa mãn nhu cầu của người sử dụng tài liệu lưu trữ nhằm cải thiện chất lượng phục vụ tại các lưu trữ lịch sử

thap-nhu-cau-maslow

Các lưu trữ lịch sử trên toàn quốc đang quản lý một khối lượng thông tin quá khứ đồ sộ với loại hình tài liệu phong phú, phản ánh đa dạng các lĩnh vực xã hội qua các thời kỳ lịch sử khác nhau.Với nguồn tài nguyên thông tin sẵn ...

Read More »

Phông Hội đồng Quân nhân cách mạng

khobq

Số lượng tài liệu: 2 mét. Thời gian tài liệu: 1/11/1963-14/6/1965. Loại hình tài liệu: Tài liệu hành chính (giấy). Tình trạng vật lý: Tài liệu trong phông một số bị rách, giòn và ố nhiều. Công cụ tra cứu: Mục lục. LỊCH SỬ ĐƠN VỊ HÌNH THÀNH PHÔNG: Hội ...

Read More »

Tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ tại phòng đọc trực tuyến – điều kiện triển khai xây dựng

phongdoc

Thực hiện điều 29, Luật Lưu trữ: “Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền sử dụng tài liệu lưu trữ để phục vụ công tác, nghiên cứu khoa học, lịch sử và các nhu cầu chính đáng khác” và điều 30: “Tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch ...

Read More »

Phông Phủ Thủ hiến Nam Việt

khobq

Số lượng tài liệu: 178 mét. Thời gian tài liệu:  9/1945 – 04/8/1954. Loại hình tài liệu: Tài liệu hành chính (giấy). Tình trạng vật lý: Tài liệu trong phông đã xuống cấp, nhiều tài liệu đã bị giòn, mủn và rách nát. Công cụ tra cứu: Bộ mục lục ...

Read More »