Trang chủ / admin (page 5)

admin

Phông Phủ Thủ hiến Trung Việt

khobq

Số lượng tài liệu: 84,5 mét. Thời gian tài liệu: 1949-4/8/1954. Loại hình tài liệu: Tài liệu hành chính (giấy). Tình trạng vật lý: Tài liệu trong phông một số bị rách, bị mối, dính kết. Tài liệu hiện chưa được tu bổ. Công cụ tra cứu: Không. LỊCH SỬ ...

Read More »

Mấy vấn đề về sử dụng tài liệu lưu trữ trong nghiên cứu sử học ở các nhà trường Việt Nam hiện nay

hiep thuong

Phàm đã làm công tác nghiên cứu lịch sử và đã có một công trình khoa học đầu tay là luận án sử học, ai mà không từng trở thành độc giả quen thuộc của một trung tâm lưu trữ quốc gia và những địa chỉ lưu trữ tài liệu ...

Read More »

Phông Công ty Cao su Đất Đỏ

ve sinh kho

Số lượng tài liệu: 2,3 mét. Thời gian tài liệu: 1924-1976. Loại hình tài liệu: Tài liệu hành chính (giấy; có một số, sơ đồ, bản vẽ kỹ thuật). Tình trạng vật lý: Tài liệu ố, giòn, chữ mờ, hư hỏng nhiều. Công cụ tra cứu:  Mục lục; Cơ sở ...

Read More »

Marketing xã hội tài liệu lưu trữ – biện pháp hữu hiệu phát huy giá trị tài liệu lưu trữ

marketing-of-business

Đặt vấn đề Ở nhiều nước mục tiêu chính của các tổ chức lưu trữ là để phục vụ nhu cầu của người sử dụng, nghĩa là đặc biệt chú trọng công tác tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ. Trên thực tế, bản thân tài liệu ...

Read More »

Phông Văn phòng tỉnh Vĩnh Long

khobq

Số lượng tài liệu: 25 mét. Thời gian tài liệu: 1868 – 1923. Loại hình tài liệu: Tài liệu hành chính (giấy). Tình trạng vật lý: Tài liệu trong phông đã xuống cấp, hầu hết đã bị ố, giòn, mủn và rách nát. Công cụ tra cứu: Bộ mục lục ...

Read More »