Trang chủ / Hà Kim Phương (page 12)

Hà Kim Phương

Trung tâm Lưu trữ quốc gia II đẩy mạnh phát huy giá trị tài liệu lưu trữ góp phần thực hiện thắng lợi chỉ thị số 05/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

PANO 18

TRUNG TÂM LƯU TRỮ QUỐC GIA II ĐẨY MẠNH PHÁT HUY GIÁ TRỊ TÀI LIỆU LƯU TRỮ GÓP PHẦN THỰC HIỆN THẮNG LỢI CHỈ THỊ SỐ 05/2007/CT-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Nguyễn Xuân Hoài   Trung tâm Lưu trữ quốc gia II – một trong 4 trung tâm lưu trữ quốc gia ...

Read More »