Trang chủ / Công bố tài liệu / Giới thiệu tài liệu (page 6)

Giới thiệu tài liệu

Khái lược về: Đường Hồ Chí Minh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước – qua tài liệu của chính quyền Sài Gòn

sachp1-7

A. CON ĐƯỜNG MANG TÊN BÁC 1. Đường “xuyên sơn Hồ Chí Minh” Năm 1954, Hiệp định Genève về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam được ký kết. Theo các điều khoản của Hiệp định, Việt Nam tạm thời bị chia cắt làm 2 miền, ...

Read More »

Đôi nét về Chính sách đối với tù nhân của chính quyền Sài Gòn – qua tài liệu lưu trữ

tải xuống (5)

Nhưng thực tế tại các nhà tù của chính quyền Sài Gòn cho thấy chính sách đã thất bại trước tinh thần kiên trung của các chiến sĩ cách mạng, ngay cả trong hoàn cảnh lao tù cũng giữ được phẩm chất của người đảng viên Chính quyền Sài Gòn rất ...

Read More »

Hiệp định Genève Việt Nam năm 1954 và “cơ hội” cho Hoa Kỳ áp đặt chủ nghĩa thực dân ở miền Nam Việt Nam

Genève

Ngày 8-5-1954, một ngày sau thắng lợi vĩ đại của quân dân Việt Nam tại Điện Biên Phủ, vấn đề khôi phục hòa bình ở Đông Dương trở thành nội dung nghị sự của Hội nghị Genève (Thụy Sĩ) – hội nghị khai mạc ngày 26-4-1954 để bàn về vấn ...

Read More »

Sơ đồ về cách tổ chức của Đảng Cộng Sản Đông Dương lãnh đạo phong trào Xô viết Nghệ tĩnh năm 1930 – 1931 qua tài liệu lưu trữ

Nghe an_1

Hy vọng đây sẽ là một nguồn tư liệu mới, làm phong phú thêm những tư liệu khi tìm hiểu về Xô viết Nghệ Tĩnh, về Xứ ủy Trung kỳ và Đảng Cộng sản Việt Nam. Bối cảnh lịch sử Sau Khởi nghĩa ở Yên Bái, hàng nghìn người yêu nước ...

Read More »