Trang chủ / Công bố tài liệu / Giới thiệu tài liệu (page 9)

Giới thiệu tài liệu

Lịch sử Bình Phước qua các thời kỳ: kỳ 3 – Vùng đất Bình Phước trong giai đoạn 1954-1975

mapsBinhLong

VÙNG ĐẤT BÌNH PHƯỚC TRONG GIAI ĐOẠN 1954-1975 Năm 1954, với chiến thắng Điện Biên Phủ, nhân dân Việt Nam buộc thực dân Pháp phải ký kết Hiệp định Genève, công nhận độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Tuy nhiên, âm mưu biến miền ...

Read More »

Lịch sử Bình Phước qua các thời kỳ: kỳ 1 – Vùng đất Bình Phước trong thời kỳ phong kiến

map 1

VÙNG ĐẤT BÌNH PHƯỚC TRONG THỜI KỲ PHONG KIẾN Nằm trong vùng cao nguyên thuộc đoạn cuối của dãy Trường Sơn, ít chịu tác động của các đợt biển tiến – biển thoái trong thời kỳ Toàn tân, lại có tài nguyên đất mầu mỡ với các loại đất chất ...

Read More »

Hiệp định Paris năm 1973 – Thời cơ thống nhất đất nước trong hòa bình lần thứ hai không thành hiện thực

hiepdinhpr

HIỆP ĐỊNH PARIS NĂM 1973 THỜI CƠ THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC TRONG HÒA BÌNH LẦN THỨ HAI KHÔNG THÀNH HIỆN THỰC Vũ Văn Tâm   Năm 1954, Hiệp định đình chỉ chiến sự ở Việt Nam được ký kết tại Hội nghị Genève về Đông Dương – mở ra cơ ...

Read More »

Giới thiệu Quyết định về bộ máy Ủy ban quân chính thành phố Hà Nội trong việc tiếp quản thành phố Hà Nội năm 1954

Thudo_1

Bài viết giới thiệu Quyết định số 001/QĐ ngày 09 tháng 10 năm 1954 của Ủy ban quân chính thành phố Hà Nội về bộ máy của Ủy ban.            Phải trải qua ách nô lệ dưới sự cai trị của thực dân, đế quốc hơn một thế kỷ, khát ...

Read More »