Trang chủ / Giáo dục (page 13)

Giáo dục

Chuyện Phạm Công, Cúc Hoa

Phim-Pham_Cong-Cuc_Hoa

TRUYỆN PHẠM CÔNG, CÚC HOA 1. “Phạm Công, Cúc Hoa” truyện Được biết đến từ lâu, Chữ Nôm, thể lục bát, Bốn nghìn sáu trăm câu.   Tức là truyện dài nhất Trong thơ Nôm xưa nay. Trước không rõ người viết, Nhưng nghe nói gần đây   Đã tìm ...

Read More »

Truyện Lưu Bình, Dương Lễ

maxresdefault

Truyện Lưu Bình, Dương Lễ Được truyền tụng từ lâu, Truyện về hai người bạn, Một nghèo và một giàu.   Họ chơi thân từ nhỏ. Vì nhà giàu, Lưu Bình Mời bạn đến cùng ở, Thật chí đức, chí tình.   Biết phận nghèo, Dương Lễ Rất chịu khó ...

Read More »

Suy ngẫm

tải xuống

“Khi quyết định sẽ làm một sự thay đổi lớn thì hãy lẳng lặng mà thay đổi, nếu người ta nhận thấy thì mới gọi là thành công…” 1. Nếu nhắn tin cho người ta mà lâu không thấy người ta trả lời, đừng nhắn nữa. Nếu thật sự cần? ...

Read More »

Henry Ford và Thượng Đế

images (11)

Henry Ford, người Mỹ, Vua ô tô trước đây. Chết, được gặp Thượng Đế. Ông bảo Ngài thế này:   “Ngài là đấng sáng tạo, Nhà thiết kế tài ba, Nhưng có cái không ổn, Khi tạo ra đàn bà.”   Thượng Đế nghe, khó chịu, Nhưng phục thiện, nên ...

Read More »