Trang chủ / Kỹ năng nghề nghiệp

Kỹ năng nghề nghiệp

Lựa chọn vật liệu bảo quản sách và đồ tạo tác trên giấy có chất lượng phù hợp

moi

    Các loại vật liệu dùng để bảo quản sách và đồ tạo tác trên giấy phải đáp ứng được những yêu cầu về bảo quản. Việc sử dụng vật liệu kém chất lượng có thể gây ra những hư hại rất khó khắc phục. Axit có trong những ...

Read More »