Trang chủ / Kỹ năng nghề nghiệp / Kỹ thuật bảo quản tài liệu (page 2)

Kỹ thuật bảo quản tài liệu

An ninh cho các bộ sưu tập: việc lập kế hoạch và việc phòng tránh đối với các thư viện và cơ quan lưu trữ

Phong-tong-hop

GIỚI THIỆU           Nhiều thư viện và cơ quan lưu trữ không nhận thức được những nguy cơ đe doạ đối với các bộ sưu tập của họ (ngập lụt hay hoả hoạn) và những hư hại do bất cẩn trong việc vận chuyển hay từ các điều kiện môi ...

Read More »

Bảo vệ để chống những tổn thất do nước, hỏa hoạn các tác nhân sinh học, trộm cắp và việc phá hoại gây ra

chay

Nghiên cứu để bảo vệ một cách tốt nhất cho nguồn tài liệu, chống lại những nguyên nhân gây tổn thất phổ biến là nguyên tắc cơ bản trong công tác bảo quản. Những hướng dẫn dưới đây sẽ giúp đỡ một cách đáng kể cho việc bảo đảm an ...

Read More »