Trang chủ / Nghiên cứu - trao đổi / Hội thảo khoa học (page 2)

Hội thảo khoa học

Tập hợp các bài viết về hội thảo

Tính nguyên gốc và vấn đề cải biên các loại hình diễn xướng.

ca-tru-club

– Ca trù là một loại nhạc thính phòng. –    Quan họ là một sinh hoạt văn hóa giữa những người nông dân gặp nhau trong những đêm trăng, đặc biệt trong 2 mùa Xuân — Thu, để hát đối đáp với nhau. –    Nhã nhạc Cung đình cốt là ...

Read More »

Hơn 20 năm triển khai công tác nghiên cứu khoa học ở Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng.

lttwdang

Tài liệu Phông lưu trữ Đảng Cộng sản Việt Nam là một bộ phận quan trọng trong toàn bộ tài liệu lưu trữ quốc gia, là di sản văn hóa vô cùng quí báu của Đảng và của dân tộc ta. Do chức năng, nhiệm vụ và phương thức hoạt ...

Read More »

Xây dựng và áp dụng khung phân loại thông tin tài liệu tại Kho Lưu trữ Trung ương Đảng

PhanMemBanHang

Đinh Hữu Long Phó Cục trưởng Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng 1. Một số kinh nghiệm trong quá trình xây dựng Khung phân loại thông tin Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng có chức năng giúp Chánh Văn phòng Trung ương Đảng tham mưu cho ...

Read More »

Hoạt động tiêu chuẩn hóa trong công tác văn thư, lưu trữ giai đoạn 1962-2012

tieu chuan nganh

ThS. Trịnh Thị Hà – ThS. Dương Thị Thanh Huyền Trung tâm Khoa học và Công nghệ văn thư, lưu trữ Do tính chất của công tác văn thư, lưu trữ mà trong công tác này tại các cơ quan, tổ chức sử dụng nhiều biểu mẫu, sổ sách, công ...

Read More »

Hoạt động hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước

may scan

  1.  Hoạt động hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ lưu trữ từ năm 1962 đến năm 2012 Hoạt động hợp tác quốc tế của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước thời kỳ đầu mới được hình thành là một trong những nhiệm vụ ...

Read More »

Một số kinh nghiệm trong quá trinh xây dựng khung phân loại thông tin tài liệu lưu trữ

8

ThS. Nguyễn Thị Tâm Nguyên Phó Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước Cuối những năm 90 của thế kỷ XX, Cục Lưu trữ Nhà nước (nay là Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước) quyết định cho triển khai nghiên cứu xây dựng Khung phân ...

Read More »

Nguyên nhân gây hư hại tài liệu lưu trữ và những vấn đề cần nghiên cứu

con trung

ThS. Lê Nguyên Ngọc Trung tâm Lưu trữ quốc gia I Tài liệu lưu trữ là những sản phẩm vật chất rất dễ bị xâm hại và hư hỏng, cho dù chúng có được cấu thành từ bất cứ chất liệu gì đi nữa thì các yếu tố khách quan ...

Read More »

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư, lưu trữ

0b61a_scada-1-600x330

ThS. Lê Văn Năng Trung tâm Tin học Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước   1.  Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hành chính và công tác văn thư, lưu trữ 1.1. Thực trạng chung về ứng dụng công nghệ thông ...

Read More »

Đổi mới công tác văn thư trong quá trình xây dựng chính phủ điện tử – những vấn đề cần nghiên cứu

chinh phu dt

ThS. Nguyễn Thị Tâm Nguyên Phó Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước   1. Chính phủ điện tử (tiếng Anh: E-Government) là một khái niệm mới xuất hiện trong những năm gần đây ở Việt Nam. Qua tìm hiểu cho thấy, đến thời điểm này, khái ...

Read More »