Trang chủ / Nghiên cứu - trao đổi / Hội thảo khoa học (page 3)

Hội thảo khoa học

Tập hợp các bài viết về hội thảo

Thực tiễn áp dụng khung phân loại thông tin tài liệu sau Cách mạng tháng tám tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III – Một số kiến nghị

images (5)

Dương Việt Đức Trưởng phòng Tin học và Công cụ tra cứu   I. Sự cần thiết phải xây dựng Khung phân loại thông tin tài liệu Khung phân loại thông tin là hệ thống phân loại thông tin lưu trữ về tất cả các ngành, các lĩnh vực của ...

Read More »

Sử dụng ký hiệu thông tin trong Quản lý và khai thác tài liệu tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia II

pham nem

Vũ Văn Tâm Trung tâm Lưu trữ quốc gia II  1. Khái quát về khung phân loại tài liệu Công cụ tra cứu tài liệu có thể coi là “chìa khóa” để từ đó độc giả mở “cánh cửa” tài liệu lưu trữ. Do đó, việc xây dựng công cụ tra ...

Read More »

Vấn đề áp dụng khung phân loại thông tin tài liệu tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia II – Thực trạng và giải pháp

kecompact

Nguyễn Thị Hiểu Phó Trưởng phòng Chỉnh lý tài liệu I. Tình hình áp dụng Khung phân loại thông tin tài liệu tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia II Trung tâm Lưu trữ quốc gia II – địa chỉ quen thuộc của các nhà khoa học, các nhà nghiên ...

Read More »

Thực tiễn áp dụng khung phân loại “Paul Boudet” tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I

admin-ajax

  Phạm Thi Thanh Hoài Trưởng phòng Sưu tầm và Chỉnh lý TL liệu tiếng Pháp   Giới thiệu về Khung phân loại “Paul Boudet” Khung phân loại tài liệu (Cadre de classement des archives) do Nha Lưu trữ và Thư viện Đông Dương xây dựng (thường gọi là khung ...

Read More »

Tổng kết đánh giá tình hình áp dụng khung phân loại thông tin tại các Trung tâm Lưu trữ quốc gia

8

Phòng Nghiệp vụ Văn thư Lưu trữ trung ương Tài liệu lưu trữ là sản phẩm được hình thành trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, các tổ chức, đoàn thể xã hội và cá nhân. Ngày nay, cùng với sự đa dạng trong các lĩnh vực hoạt ...

Read More »

Những kinh nghiệm từ dự án Số hóa tài liệu Pháp ngữ cổ tại Việt Nam

so hoa

 Nguyễn Thị Bắc Nguyên Giám đốc Thư viện KHTH TP.HCM Tóm tắt – Dự án số hóa kho tài liệu Pháp ngữ cổ của Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hô Chí Minh (Thư viện) là một bộ phận trong Dự án Thư viện điện tử Bibliotheca Vietnamica nằm ...

Read More »