Trang chủ / Nghiên cứu - trao đổi / Hội thảo khoa học (page 5)

Hội thảo khoa học

Tập hợp các bài viết về hội thảo

TÀI LIỆU VỀ MỘT GIÁO PHẬN CỦA VIỆN PHẬT GIÁO Ở NAM KỲ

kecompact

PGS.TS. Pascal Bourdeaux (Lược dịch: Cù Thị Dung) Nguyện vọng chấn hưng tôn giáo Ở Việt Nam, hoạt động tôn giáo trong những năm 1/3 đầu thế kỷ 20, chính xác hơn là vào khoảng thời gian giữa 2 cuộc chiến, có thể cho thấy 4 xu hướng chính sau: ...

Read More »

GIÁ TRỊ SỬ LIỆU CỦA PHÔNG PHỦ THỐNG ĐỐC NAM KÌ ĐỐI VỚI VIỆC NGHIÊN CỨU VỀ TỈNH ĐỒNG THÁP

download (5)

TS. Nguyễn Trọng Minh   Lịch sử Việt Nam từ 1858 đến 1945 có những biến động lớn, bị chi phối hoàn toàn vào quá trình xâm lược và tổ chức khai thác thuộc địa của thực dân Pháp ở Đông Dương. Nam Kì trở thành trung tâm triển khai ...

Read More »

CÔNG XƯỞNG HẢI QUÂN SÀI GÒN GIAI ĐOẠN 1863 – 1900 QUA TÀI LIỆU PHÔNG THỐNG ĐỐC NAM KỲ

admin-ajax

Ths. Nguyễn Thị Ánh Nguyệt   Hình thành trong quá trình hoạt động của Phủ thống đốc Nam kỳ (1858 – 1945), Tài liệu Phông Thống đốc Nam Kỳ phản ảnh tất cả các hoạt động của Phủ thống đốc Nam kỳ nói chung, các mặt kinh tế, chính trị, ...

Read More »

TÀI LIỆU PHÔNG PHỦ THỐNG ĐỐC NAM KỲ VỚI NGHIÊN CỨU LỊCH SỬ KINH TẾ, VĂN HÓA – XÃ HỘI Ở NAM BỘ

8

Ts. Nguyễn Minh Tiến   Giá trị của tư liệu phông lưu trữ phủ thống đốc Nam Kỳ là có giá tri cực kỳ quan trọng trong việc nghiên cứu mọi mặt của vùng đất Nam Kỳ thời kỳ 1861 – 1945, nó cần được công nhận về mặt pháp ...

Read More »

NHỮNG NGHIÊN CỨU VỀ NHÀ TÙ CÔN ĐẢO CÓ SỬ DỤNG TÀI LIỆU CỦA TRUNG TÂM LƯU TRỮ QUỐC GIA II

Tru so 17A_1 copy

TS. Nguyễn Đình Thống                                                                 Một trong những công trình sớm khai thác có hệ thống và sử dụng hiệu quả nguồn hồ sơ lưu trữ là đề tài Nhà tù Côn Đảo (1862 – 1930), luận án Phó Tiến sĩ khoa học lịch sử (chuyên ngành Lịch sử Việt ...

Read More »

GIÁ TRỊ TÀI LIỆU PHÔNG PHỦ THỐNG ĐỐC NAM KỲ TRONG NGHIÊN CỨU LỊCH SỬ, KINH TẾ VÀ XÃ HỘI TỈNH AN GIANG

cham

TS Ngô Quang Láng, CN.La Ngọc Điệp   Sử liệu đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc nghiên cứu những vấn đề của lịch sử. Cho đến nay ở Việt Nam đã thành lập được 4 trung tâm lưu trữ để thực hiện công tác lưu trữ, bảo ...

Read More »

MỘT NGUỒN TÀI LIỆU QUÝ CẦN PHẢI ĐƯỢC ĐẦU TƯ BẢO QUẢN, GIỚI THIỆU VÀ KHAI THÁC HIỆU QUẢ

images (5)

PGS. TS Ngô Minh Oanh Lịch sử nhân loại như một dòng chảy từ quá khứ đến hiện tại. Trên dòng chảy đó là sự thay thế liên tục các triều đại và các nhà cầm quyền. Nhìn tổng thể thì các triều đại sau, tiến bộ hơn sẽ thay ...

Read More »

BIẾN ĐỔI HẠ TẦNG KINH TẾ – KỸ THUẬT Ở NAM KỲ THỜI PHÁP THUỘC

7

TS Lê Huỳnh Hoa   Trong gần 100 năm đô hộ, chính sách khai thác thuộc địa của Pháp trên đất Nam Kỳ đã đưa đến những biến đổi quan trọng về chính trị, văn hóa, xã hội đặc biệt là kinh tế mà rõ nét nhất là sự biến ...

Read More »

GIÁ TRỊ CỦA TÀI LIỆU PHÔNG PHỦ THỐNG ĐỐC NAM KỲ ĐỐI VỚI CÁC LUẬN ÁN, LUẬN VĂN SAU ĐẠI HỌC NGÀNH LỊCH SỬ Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ CÁC TỈNH PHÍA NAM

trang 186

TS Lê Hữu Phước   Tập hợp bản gốc các tài liệu hình thành trong quá trình hoạt động của Phủ Thống đốc Nam Kỳ từ năm 1858 đến năm 1945, tài liệu phông Phủ Thống đốc Nam Kỳ (được lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II) ...

Read More »