Trang chủ / Nghiên cứu - trao đổi / Hội thảo khoa học (page 6)

Hội thảo khoa học

Tập hợp các bài viết về hội thảo

KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG HÀNG HẢI QUỐC TẾ TẠI VÙNG BIỂN VIỆT NAM TỪ CUỐI THẾ KỶ XIX ĐẾN ĐẦU THẾ KỶ XX

TayNinh1898

Hồ Thị Vinh   Năm 1858, thực dân Pháp bắt đầu nổ súng xâm lược Việt Nam. Sau một loạt các Hiệp ước 1862, 1874, 1883, 1884, triều đình nhà Nguyễn buộc phải thừa nhận sự đô hộ của người Pháp trên toàn cõi Việt Nam. Với mục đích biến ...

Read More »

HOẠT ĐÔNG KINH DOANH NÔNG NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG ĐÔNG DƯƠNG TẠI NAM KỲ (1875 – 1945) QUA TÀI LIỆU PHÔNG PHỦ THỐNG ĐỐC NAM KỲ

8

ThS. Dương Tô Quốc Thái   Những trích dẫn sau đây từ tài liệu Phông Phủ Thống đốc Nam Kỳ, hiện lưu ở Trung tâm lưu trữ Quốc gia II tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy chỉ đề cập đến một đề tài cụ thể là Hoạt động kinh ...

Read More »

VỀ SỰ LIÊN QUAN MẬT THIẾT GIỮA PHÔNG PHỦ THỐNG ĐỐC NAM KỲ (1859-1945) TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VỚI PHÔNG ĐÔ ĐỐC VÀ CÁC THỐNG ĐỐC NAM KỲ (1859-1887) TẠI LƯU TRỮ HẢI NGOẠI QUỐC GIA AIX-EN PROVENCE (PHÁP).

kecompact

TS Đào Thị Diến Nhận được lời mời tham gia hội thảo khoa học về “Tài liệu phông Phủ Thống đốc Nam Kỳ – tiềm năng di sản tư liệu” vào ngày 3-3-2014, chỉ trước thời hạn nộp báo cáo có 2 ngày, tôi hơi phân vân trong việc có ...

Read More »

VỀ CHÍNH SÁCH GIÁO DỤC CỦA PHÁP Ở VIỆT NAM THỜI CẬN ĐẠI QUA TÀI LIỆU LƯU TRỮ

admin-ajax

ThS. Cù Thị Dung* Triều đình nhà Nguyễn ký Hòa ước Nhâm Tuất 1862 nhượng 3 tỉnh miền Đông cho Pháp, trên đà thắng, năm 1867, Pháp chiếm luôn 3 tỉnh miền Tây, xem như công cuộc xâm lược Nam Kỳ của thực dân Pháp hoàn tất. Kể từ đây, ...

Read More »

Về tính toàn vẹn và duy nhất của phông tài liệu Phủ Thống đốc Nam kỳ – Nguyễn Thị Hiểu

images (5)

Nguồn tài liệu lưu trữ hình thành trong quá trình hoạt động của bộ máy chính quyền thực dân Pháp ở Đông Dương nói chung và Việt Nam nói riêng có vai trò vô cùng quan trọng, phục vụ cho công tác nghiên cứu lịch sử Việt Nam và các ...

Read More »

Giới thiệu phông Phủ Thống đốc Nam kỳ đang bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia II

8

Vũ Văn Tâm Trung tâm Lưu trữ quốc gia II là một trong bốn Trung tâm Lưu trữ quốc gia thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước. Trung tâm là nơi bảo quản và tổ chức sử dụng một khối lượng tài liệu lưu trữ thời kỳ Phong ...

Read More »

Tổng quan tài liệu Phông Phủ Thống đốc Nam kỳ về Nam kỳ khởi nghĩa

download (2)

TS. Nguyễn Xuân Hoài – Hà Kim Phương Ngày 23/11/1940, cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ bùng nổ, ở hầu khắp các tỉnh thành miền Nam, quần chúng nhất loạt nổi dậy. Chính quyền của địch ở một số xã ở quận và huyện hoang mang tan rã. Tuy không giành được ...

Read More »

Về tổ chức và bảo quản khối tài liệu của chính quyền thuộc địa Pháp ở Nam Kỳ – Ths. Nguyễn Văn Báu

images (4)

Sơ lược về việc tổ chức và quản lý khối tài liệu của chính quyền thực dân Pháp ở Nam kỳ trước 1955 Cuối thế kỷ 19, thực dân Pháp đã thiết lập được bộ máy hành chính “theo mô hình Pháp” ở Nam kỳ, những chức vụ quan trọng ...

Read More »

Giá trị lịch sử, khoa học và thực tiễn của khối tài liệu lưu trữ Phông Phủ Thống Đốc Nam kỳ (Gouverneur de la Cochinchine)

thamluan

TS.CVCC. Phan Đình Nham Phông Thống Đốc Nam Kỳ trong hệ thống Lưu trữ Việt Nam  Hệ thống Phông lưu trữ quốc gia Việt Nam hiện nay bao gồm toàn bộ tài liệu của nước Việt Nam, không phụ thuộc vào thời gian hình thành, nơi bảo quản, chế độ ...

Read More »