Trang chủ / Nghiên cứu - trao đổi / Hội thảo khoa học / Phông Phủ Thống đốc Nam kỳ – Tiềm năng di sản tư liệu (page 3)

Phông Phủ Thống đốc Nam kỳ – Tiềm năng di sản tư liệu

Về tính toàn vẹn và duy nhất của phông tài liệu Phủ Thống đốc Nam kỳ – Nguyễn Thị Hiểu

images (5)

Nguồn tài liệu lưu trữ hình thành trong quá trình hoạt động của bộ máy chính quyền thực dân Pháp ở Đông Dương nói chung và Việt Nam nói riêng có vai trò vô cùng quan trọng, phục vụ cho công tác nghiên cứu lịch sử Việt Nam và các ...

Read More »

Giới thiệu phông Phủ Thống đốc Nam kỳ đang bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia II

8

Vũ Văn Tâm Trung tâm Lưu trữ quốc gia II là một trong bốn Trung tâm Lưu trữ quốc gia thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước. Trung tâm là nơi bảo quản và tổ chức sử dụng một khối lượng tài liệu lưu trữ thời kỳ Phong ...

Read More »

Tổng quan tài liệu Phông Phủ Thống đốc Nam kỳ về Nam kỳ khởi nghĩa

download (2)

TS. Nguyễn Xuân Hoài – Hà Kim Phương Ngày 23/11/1940, cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ bùng nổ, ở hầu khắp các tỉnh thành miền Nam, quần chúng nhất loạt nổi dậy. Chính quyền của địch ở một số xã ở quận và huyện hoang mang tan rã. Tuy không giành được ...

Read More »

Về tổ chức và bảo quản khối tài liệu của chính quyền thuộc địa Pháp ở Nam Kỳ – Ths. Nguyễn Văn Báu

images (4)

Sơ lược về việc tổ chức và quản lý khối tài liệu của chính quyền thực dân Pháp ở Nam kỳ trước 1955 Cuối thế kỷ 19, thực dân Pháp đã thiết lập được bộ máy hành chính “theo mô hình Pháp” ở Nam kỳ, những chức vụ quan trọng ...

Read More »

Giá trị lịch sử, khoa học và thực tiễn của khối tài liệu lưu trữ Phông Phủ Thống Đốc Nam kỳ (Gouverneur de la Cochinchine)

thamluan

TS.CVCC. Phan Đình Nham Phông Thống Đốc Nam Kỳ trong hệ thống Lưu trữ Việt Nam  Hệ thống Phông lưu trữ quốc gia Việt Nam hiện nay bao gồm toàn bộ tài liệu của nước Việt Nam, không phụ thuộc vào thời gian hình thành, nơi bảo quản, chế độ ...

Read More »