Trang chủ / Tài liệu lưu trữ (page 2)

Tài liệu lưu trữ

Phông Công ty Cao su Đất Đỏ

ve sinh kho

Số lượng tài liệu: 2,3 mét. Thời gian tài liệu: 1924-1976. Loại hình tài liệu: Tài liệu hành chính (giấy; có một số, sơ đồ, bản vẽ kỹ thuật). Tình trạng vật lý: Tài liệu ố, giòn, chữ mờ, hư hỏng nhiều. Công cụ tra cứu:  Mục lục; Cơ sở ...

Read More »

Phông Văn phòng tỉnh Vĩnh Long

khobq

Số lượng tài liệu: 25 mét. Thời gian tài liệu: 1868 – 1923. Loại hình tài liệu: Tài liệu hành chính (giấy). Tình trạng vật lý: Tài liệu trong phông đã xuống cấp, hầu hết đã bị ố, giòn, mủn và rách nát. Công cụ tra cứu: Bộ mục lục ...

Read More »

Phông Văn phòng tỉnh Trà Vinh

khobq

Số lượng tài liệu: 02 mét. Thời gian tài liệu: 1910 – 1925. Loại hình tài liệu: Tài liệu hành chính (giấy). Tình trạng vật lý: Tài liệu trong phông đã xuống cấp, hầu hết đã bị ố, giòn, mủn và rách nát. Công cụ tra cứu: Bộ mục lục ...

Read More »

Phông Văn phòng tỉnh Tân An

khobq

Số lượng tài liệu: 12 mét. Thời gian tài liệu: 1862 – 1934. Loại hình tài liệu: Tài liệu hành chính (giấy). Tình trạng vật lý: Tài liệu trong phông đã xuống cấp, hầu hết đã bị ố, giòn, mủn và rách nát. Công cụ tra cứu: Bộ mục lục ...

Read More »

Phông Văn phòng tỉnh Sa Đéc

khobq

Số lượng tài liệu: 20 mét. Thời gian tài liệu: 1882 – 1924. Loại hình tài liệu: Tài liệu hành chính (giấy). Tình trạng vật lý: Tài liệu trong phông đã xuống cấp, hầu hết đã bị ố, giòn, mủn và rách nát. Công cụ tra cứu: Bộ mục lục ...

Read More »

Phông Văn phòng tỉnh Rạch Giá

kecompact

Số lượng tài liệu: 33 mét. Thời gian tài liệu: 1877 – 1933. Loại hình tài liệu: Tài liệu hành chính (giấy). Tình trạng vật lý: Tài liệu trong phông đã xuống cấp, hầu hết đã bị ố, giòn, mủn và rách nát. Công cụ tra cứu: Bộ mục lục ...

Read More »

Phông Văn phòng tỉnh Mỹ Tho

kecompact

Số lượng tài liệu: 152 mét. Thời gian tài liệu: 1873 – 1935. Loại hình tài liệu: Tài liệu hành chính (giấy). Tình trạng vật lý: Tài liệu trong phông đã xuống cấp, hầu hết đã bị ố, giòn, mủn và rách nát. Công cụ tra cứu: Bộ mục lục ...

Read More »