Trang chủ / Tài liệu lưu trữ (page 3)

Tài liệu lưu trữ

Phông Văn phòng tỉnh Long Xuyên

kecompact

Số lượng tài liệu: 38 mét. Thời gian tài liệu: 1896 – 1934. Loại hình tài liệu: Tài liệu hành chính (giấy). Tình trạng vật lý: Tài liệu trong phông đã xuống cấp, hầu hết đã bị ố, giòn, mủn và rách nát. Công cụ tra cứu: Bộ mục lục ...

Read More »

Phông Văn phòng tỉnh Hà Tiên

sach cu

Số lượng tài liệu: 9 mét. Thời gian tài liệu: 1893 – 1924. Loại hình tài liệu: Tài liệu hành chính (giấy). Tình trạng vật lý: Tài liệu trong phông đã xuống cấp, hầu hết đã bị ố, giòn, mủn và rách nát. Công cụ tra cứu: Bộ mục lục ...

Read More »

Phông Văn phòng tỉnh Chợ Lớn

sach cu

Số lượng tài liệu: 18 mét. Thời gian tài liệu: 1864 – 1924. Loại hình tài liệu: Tài liệu hành chính (giấy). Tình trạng vật lý: Tài liệu trong phông đã xuống cấp, hầu hết đã bị ố, giòn, mủn và rách nát. Công cụ tra cứu: Bộ mục lục ...

Read More »

Phông Văn phòng tỉnh Châu Đốc

sach cu

 Số lượng tài liệu: 02 mét.  Thời gian tài liệu: 1911 – 1930.  Loại hình tài liệu: Tài liệu hành chính (giấy).  Tình trạng vật lý: Tài liệu trong phông đã xuống cấp, hầu hết đã bị ố, giòn, mủn và rách nát.  Công cụ tra cứu: Bộ mục lục ...

Read More »

Phông Văn phòng tỉnh Cần Thơ

188952014research

Số lượng tài liệu: 07 mét. Thời gian tài liệu: 1888 – 1915. Loại hình tài liệu: Tài liệu hành chính (giấy). Tình trạng vật lý: Tài liệu đã xuống cấp, hầu hết đã bị ố, giòn, mủn và rách nát. Công cụ tra cứu: Bộ mục lục của phông ...

Read More »

Phông Văn phòng tỉnh Bến Tre

images (5)

Số lượng tài liệu: 37 mét. Thời gian tài liệu: 1867-1930. Loại hình tài liệu: Tài liệu hành chánh (giấy). Tình trạng vật lý: Phần lớn tài liệu bị lão hóa, ố, giòn, rách, mục, chữ mờ. Công cụ tra cứu: Mục lục hồ sơ, thẻ tạm xen lẫn với ...

Read More »

Phông Văn phòng tỉnh Bạc Liêu

sach cu

Số lượng tài liệu: 15,5 mét. Thời gian tài liệu: 1865-1914. Loại hình tài liệu: Tài liệu hành chánh (giấy). Tình trạng vật lý: Phần lớn tài liệu bị lão hóa, ố, giòn, rách, mục, chữ mờ. Công cụ tra cứu: Mục lục hồ sơ, thẻ tạm xen lẫn với ...

Read More »

Phông Văn phòng Tỉnh Bà Rịa

images (5)

Số lượng tài liệu: 17 mét. Thời gian tài liệu: 1867-1929. Loại hình tài liệu: Tài liệu hành chánh (giấy). Tình trạng vật lý: Phần lớn tài liệu bị lão hóa, ố, giòn, rách, mục, chữ mờ. Công cụ tra cứu: Mục lục hồ sơ, thẻ tạm xen lẫn với ...

Read More »

Phông Tòa Đốc lý Chợ lớn

sach cu

Số lượng tài liệu: 03 mét. Thời gian tài liệu: 1908-1911. Loại hình tài liệu: Tài liệu hành chánh (giấy). Tình trạng vật lý: Phần lớn tài liệu bị lão hóa, ố, giòn, rách, mục, chữ mờ. Công cụ tra cứu: Mục lục hồ sơ, thẻ tạm xen lẫn với ...

Read More »

Phông Tòa Đốc lý Sài Gòn

1_nha_go_thuy_su_de_doc_nhap_tu_singapore_nam_1863_x_ZUGY

Số lượng tài liệu: 43,7 mét. Thời gian tài liệu: 1880 –1940. Loại hình tài liệu: Tài liệu hành chánh (giấy). Tình trạng vật lý: Phần lớn tài liệu bị lão hóa, ố, giòn, rách, mục, chữ mờ. Công cụ tra cứu: Mục lục hồ sơ, thẻ tạm xen lẫn ...

Read More »