Trang chủ / Tài liệu lưu trữ (page 4)

Tài liệu lưu trữ

Luận văn: Biến đổi kinh tế – xã hội và vấn đề nghèo đói của dân tộc thiểu tại chỗ ở Đắk Lắk trong 20 năm đổi mới (1986-2006)

Download

1. LÝ DO VÀ MỤC ĐÍCH CHỌN ĐỀ TÀI Đắk Lắk là một trong năm tỉnh thuộc vùng Tây Nguyên là địa bàn có vai trò chiến lược về kinh tế, xã hội – an ninh chính trị của cả nước; là vùng giàu tiềm năng lợi thế để phát triển ...

Read More »

Từ làng Việt truyền thống nhìn về mô hình xây dựng nông thôn mới hiện nay

tải xuống

Chuyên đề: CÁC HÌNH THÁI KINH TẾ – XÃ HỘI TRONG TIẾN TRÌNH LỊCH SỬ VIỆT NAM  Đề tài: TỪ LÀNG VIỆT TRUYỀN THỐNG NHÌN VỀ MÔ HÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI HIỆN NAY   MỤC LỤC Mở đầu …………………………………………………………………………………………… 1 I. LÀNG XÃ VIỆT NAM TRUYỀN THỐNG – KẾT CẤU CHẶT CHẼ ...

Read More »

Vấn đề Iran hiện nay nhìn từ góc độ địa chính trị

06-Thuyetdomino

CHUYÊN ĐỀ: ĐỊA CHÍNH TRỊ VÀ TRẬT TỰ THẾ GIỚI (TỪ 1945 ĐẾN NAY) Đề tài: VẤN ĐỀ IRAN HIỆN NAY NHÌN TỪ GÓC ĐỘ ĐỊA CHÍNH TRỊ   MỤC LỤC DẪN NHẬP ………………………………………………………………………………. 2 TỔNG QUAN VỀ NƯỚC CỘNG HÒA HỒI GIÁO IRAN ………….. 2 Điều kiện tự nhiên – xã hội ………………………………………………….. ...

Read More »

Tài liệu lưu trữ bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia II – Nguồn sử liệu giá trị phục vụ cho việc nghiên cứu phong trào kháng chiến ở miền Nam Việt Nam giai đoạn 1954-1975

img002

Tài liệu lưu trữ bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II  NGUỒN SỬ LIỆU GIÁ TRỊ PHỤC VỤ CHO VIỆC NGHIÊN CỨU PHONG TRÀO KHÁNG CHIẾN Ở MIỀN NAM VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1954-1975  Nguyễn Xuân Hoài         Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II tại Thành phố ...

Read More »

Tòa Đốc lý Sài Gòn

kecompact

* Số lượng tài liệu: 43,7 mét. * Thời gian tài liệu: 1880 –1940. * Loại hình tài liệu: tài liệu hành chánh (giấy). * Tình trạng vật lý: phần lớn tài liệu bị lão hóa, ố, giòn, rách, mục, chữ mờ. * Công cụ tra cứu: mục lục hồ ...

Read More »

Sở Thương chánh Nam kỳ

images (5)

* Số lượng tài liệu: 123,2 mét. * Thời gian tài liệu: 1892-1928. * Loại hình tài liệu: tài liệu hành chánh (giấy). * Tình trạng vật lý: phần lớn tài liệu bị lão hóa, ố, giòn, rách, mục, chữ mờ. * Công cụ tra cứu: mục lục hồ sơ, thẻ ...

Read More »