Trang chủ / Tài liệu lưu trữ (page 5)

Tài liệu lưu trữ

Tòa hòa giải rộng quyền Tây Ninh

images

* Số lượng tài liệu: 9,5 mét. * Thời gian tài liệu: 1888-1914. * Loại hình tài liệu:  tài liệu hành chánh (giấy). * Tình trạng vật lý: phần lớn tài liệu bị lão hóa, ố, giòn, rách, mục, chữ mờ. * Công cụ tra cứu: mục lục hồ sơ, ...

Read More »

Hội đồng Thuộc địa Nam Kỳ

images

* Số lượng tài liệu: 09 mét. * Thời gian tài liệu: 1880 – 1926. * Loại hình tài liệu: tài liệu hành chánh (giấy). * Tình trạng vật lý: phần lớn tài liệu bị lão hóa, ố, giòn, rách, mục, chữ mờ. * Công cụ tra cứu: mục lục ...

Read More »

Hội đồng Tư mật Nam kỳ

images (5)

* Số lượng tài liệu: 60,5 mét. * Thời gian tài liệu: 1864-1932 * Loại hình tài liệu: tài liệu hành chánh (giấy, có một số bản đồ, bản vẽ ). * Tình trạng vật lý: phần lớn tài liệu bị lão hóa, ố, giòn, rách, mục, chữ mờ. * ...

Read More »

Phông Phủ Thống đốc Nam kỳ

kecompact

* Số lượng tài liệu: 2.435,5 mét. * Thời gian tài liệu: 1859-1945. * Loại hình tài liệu: tài liệu hành chánh (giấy, bản đồ, ảnh). * Tình trạng vật lý: phần lớn tài liệu bị ố giòn, mục, rách, chữ mờ. * Công cụ tra cứu: mục lục hồ ...

Read More »

Tòa Khâm sứ Trung Kỳ

8

Số lượng tài liệu: 134,5 mét. w Thời gian tài liệu: 1874 – 1945. w Loại hình tài liệu : tài liệu hành chính (giấy). w Tình trạng vật lý: tài liệu đã xuống cấp, hư hỏng, nhiều tài liệu đã bị giòn, mủn và rách nát. w Công cụ ...

Read More »

Bộ Kinh tế

9.9 nv

* Số lượng tài liệu: 134,5 mét. * Thời gian tài liệu: 1874 – 1945. * Loại hình tài liệu : tài liệu hành chính (giấy). * Tình trạng vật lý: tài liệu đã xuống cấp, hư hỏng, nhiều tài liệu đã bị giòn, mủn và rách nát. * Công ...

Read More »

Sưu tập tài liệu Sổ bộ Hán Nôm

9

* Số lượng tài liệu: khoảng 25 mét. * Thời gian tài liệu: từ năm Minh Mạng thứ 3 (1822)- 1933. * Loại hình tài liệu: tài liệu giấy dó. * Tình trạng vật lý: hầu hết bị hư hỏng: dính bết, mục, mủn, nhàu nát, mối ăn, rách, ố vàng … Phần lớn ...

Read More »