Trang chủ / Tài liệu lưu trữ / Luận văn | Luận án

Luận văn | Luận án

nơi lưu trữ các loại sách tham khảo

Luận văn: Biến đổi kinh tế – xã hội và vấn đề nghèo đói của dân tộc thiểu tại chỗ ở Đắk Lắk trong 20 năm đổi mới (1986-2006)

Download

1. LÝ DO VÀ MỤC ĐÍCH CHỌN ĐỀ TÀI Đắk Lắk là một trong năm tỉnh thuộc vùng Tây Nguyên là địa bàn có vai trò chiến lược về kinh tế, xã hội – an ninh chính trị của cả nước; là vùng giàu tiềm năng lợi thế để phát triển ...

Read More »