Trang chủ / Từ điển

Từ điển

Tài liệu âm thanh trên vật mang tin bằng ruy - băng từ tính
Băng ghi âm còn gọi là băng từ là loại vật mang tin được tráng một lớp từ tính trên bề mặt băng, lớp từ tính này có nhiệm vụ ghi nhận tín hiệu trên mặt băng. Các bộ ghi bằng từ tính, được dựa trên nguyên tắc sóng âm (lời nói, âm nhạc, hoặc tiểng động khác nhau) mà micro thu được làm phát sinh trong mạch điện những nguồn thay đổi, nguồn này được khuếch đạí phù hợp, tạo Fa trong thiết bị ghi (đầu ghi bao gồm chủ yếu là một nam châm điện) một trường điện từ thay đổi theo tần sổ âm. Trường điện từ này đến lượt nó, sẽ lại sản ra một sức hút từ biến đổi trên mặt chất liệu sử dụng, có thể ỉà dây băng, hoặc ruy-băng bằng kim loại từ tính (hoặc nhiễm từ), một lá hoặc một ruy - băng bằng chất liệu nhựa, hoặc bằng giấy mang một lớp vỏ ngoài từ tính, thông thường là một ỉớp ô xít sắt từ tính (chẳng hạn như manhêtít) trong một chất liệu thích hợp.
Trước đây, băng ghi âm được sử dụng rất thông dụng, dùng làm tài ỉiệu lưu trữ. Hiện nay, ỉoại này hầu như không còn sử dụng thông dụng nữa, vì nó dễ bị hỏng, mốc mà khó phục hồi, nhưng ừong các kho lưu trữ còn khá nhiều tài ỉiệu ghi âm trên băng từ. Với kỹ thuật hiện nay, người ta có thể chuyển dữ liệu từ băng ghi âm sang vật mang tin khác tiện dụng hơn.