Trang chủ / Từ điển

Từ điển

Nội dung: Bản can - Wax plate
Tài liệu kỹ thuật có sứ dụng giấy can đế sao chép, đồ lại, căn ke, vẽ lại các bản vẽ trong các công trình kiến trúc, xây dựng
Tài liệu giấy can (bản can) có khả năng thấu quang cao nhờ kỹ thuật ngâm, lọc bột giấy đặc biệt khi sản xuất giấy. Do yêu cầu sử dụng khác nhau, giấy can được sản xuất nhiều loại như giấy sunphua hoá, giấy giả da, giấy can tự nhiên không tráng, giấy tráng, giấy màu...
Đặc điểm chung của giấy can là có tỷ trọng nặng hơn nước, ít thấm nước, dầu mỡ. Có loại giấy can dược sản xuất chuyên cho in laser, in offset, tờ lót sách, phong bi đựng ảnh...
Trong công tác bào quản tải liệu tại các kho lưu trữ, cần chú ý là tài liệu bản can rất nhạy cảm vói sự thay đổi của nhiệt độ và môi trường, tài liệu hay bi giòn, gẫy nát. Nhiệt độ kho bảo quản được khuyến cáo là từ 18 đến 23 độ c, độ ẩm là 45-55%.
Việc ứng dụng nhiều nhất của giấy can hiện nay là tạo ra bản phim (Offset printing plates) trong quy trình in offset, cho những bản in không cần độ chính xác và độ nét cao, do ưu điểm giá thành rẻ hơn bản phim. Giấy can cũng được dùng để can (căn ke, vỉ lại) các bản vẽ, đặc biệt lả trong xây dựng, kiến trúc.
thiết kế cấp - thoát nước. Ngoài ra, giấy can còn được dùng làm phóng bì cưới, thiếp, giấy mời, tờ lót trong sách, vỏ hộp đĩa CD, danh thiếp, làm giấy gói hàng, bao bì...