Trang chủ / Từ điển

Từ điển

Nội dung: Bản vẽ
Bản biểu điễn vật thể trên mặt phẳng bằng các phương pháp hình chiếu thích hợp. Có nhiều loại bản vẽ khác nhau, sơ đồ, bản vẽ tổng mặt bằng, bản vẽ chi tiết, mặt cắt v.v..