Trang chủ / Từ điển

Từ điển

Việc áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật để bảo quản an toàn và kéo dài tuổi thọ của tài liệu lưu trữ.